Toerist info button

5jaar

Laatste nieuws

Afdrukken

Op 9 en 10 maart 2018 zijn er weer de landelijke NLdoet klusdagen. Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties kunnen zich hiervoor aanmelden bij het Oranje Fonds. Lift mee met de vele publiciteit om vrijwilligers te krijgen voor uw klus en ontvang bovendien een bijdrage van € 400.
Aanmelden voor 31 januari a.s. en op 18 januari a.s. is er een infobijeenkomst in Den Oldenhof.

   
     NLDoet2017Kompasnaald2GR

      Foto's van NLdoet 2017 in Gorssel

     NLDoet2017Kompasnaald3GR

     NLDoet2017Kompasnaald5GR

     NLDoet2017ZorgtuinGR

     

Samen aan de slag in heel Nederland
Overal in het land zijn er tijdens de NLdoet-dagen leuke vrijwilligersactiviteiten. Klussen aan een clubhuis of speeltuin, een paar uur erop uit met ouderen of gehandicapten, binnen- of buiten. Er is voor iedere vrijwilliger wel wat geschikts te vinden. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden voor een klus op de website van NLdoet (zie hieronder) of bij de lokale clubs en organisaties die meedoen. Later zal via deze website en andere media bekend worden gemaakt welke organisaties wat voor klussen hebben.

NLdoet, iets voor uw vereniging of instelling?
Veel verenigingen en instellingen doen mee aan de jaarlijkse actie NLdoet. Zij bereiden klussen voor waarvoor vrijwilligers worden uitgenodigd. Een nuttige en leuke dag, en het Oranje Fonds helpt met publiciteit en geeft een financiële bijdrage.
NLdoet is op 9 en 10 maart 2018, maar clubs doen er goed aan hun zo snel mogelijk aan te melden. Als dit vóór 31 januari 2018 wordt gedaan dan kan het Oranje Fonds een bijdrage geven van maximaal € 400,-.

Meer weten over NLdoet?
Voor clubs en instellingen in de gemeente Lochem die overwegen mee te doen aan NLdoet organiseert SWL inloopbijeenkomsten. Die zijn in Gorssel op 18 januari van 15.00 tot 18.00 uur bij SWL in Den Oldenhof, of in Lochem op 22 januari van 15.00 tot 18.00 uur op Markt 2.
Aanmelden of informatie hierover kan per email of telefonisch bij Wendy Goodwin van de Vrijwilligerscentrale via 0573-297000.

Gorssel doet het goed, met NLdoet
Vorig jaar deden er zeven Gorsselse organisaties mee aan NLdoet: De Borkel (Sutfene), Zorgtuin, Scouting Kompasnaald, Scouting IJsselgroep, Buurtvereniging de Wielewaal, Haerkamp/Reuvekamp, Speeltuinvereniging de Bolderhoek en het Openluchttheater Gorssel
Ze hadden allemaal bepaalde nuttige klussen voorbereid die door vrijwilligers werden uitgevoerd.
  

  • Voor aanmelding, extra informatie, het laatste nieuws en tips en inspiratie voor een geslaagde NLdoet activiteit: www.nldoet.nl 

 

Gorssel, 8 januari 2018

 

JA Latest Comments

      © Stichting Media Gorssel

FacebookknopTrans2 TwitterknopTrans2    

 2.150 mensen volgen ons op: