Toerist info button

5jaar

Dorpsraad Gorssel
DorpsraadLogoTransBehartigt de belangen van Gorssel en haar inwoners als overlegpartner van de gemeente en met eigen initiatieven.
Ook de website Gorssel.nl is een initiatief van de Dorpsraad.
De Dorpsraad is een vereniging waar u lid van kunt worden.
Graag, want meer leden betekent meer draagvlak en meer invloed.  
Website

Gemeente Lochem
LochemGemeenteLogoTransDe website van de gemeente Lochem, waartoe Gorssel behoort, geeft veel informatie. Zo kunt u er bijvoorbeeld de volledige agenda en notulen van de raadsvergaderingen inzien.
Website
Rechtstreeks naar de pagina met gemeentenieuws (zoals
dat in de Berkelbode verschijnt)

Circulus-Berkel 
Circulus-Berkel-buitenruimtetransVerzorgt de afvalinzameling en recycling in de gemeente.
Beheert de recyclepleinen in stad Lochem en Zutphen.
Meldingen en klachten openbare ruimte, bij spoed in het weekend, of op werkdagen voor 7.45 uur of na 17.00 uur tel.: 06-30799367
Website
Formulier 'meldingen buitenruimte' , of tel. 0900-9552

IJsseldalLogoTrans

IJsseldal Wonen (voorheen: De Groene Waarden)
Woningcorporatie met als werkgebied Gorssel, Epse, Joppe, Eefde, Harfsen en Almen, alsmede de gemeente Voorst.
Kantoor: Marktplein 110 Twello. Tel 0571-277979 
Website

Huurdersbelangenvereniging IJsseldal
HuurdersverIJsseldalLogoTransDe huurdersbelangenvereniging (HBV) IJsseldal is een onafhankelijke vereniging  en behartigt de belangen van huurders van de woningcorporatie Stichting IJsseldal Wonen in de gemeente Voorst en in Gorssel en omliggende dorpen (gemeente Lochem).
Website

Politie Gorssel (Lochem)
politielogoIn het gemeentehuis van Lochem aan de Hanzeweg 8 in Lochem is een steunpunt van de politie gevestigd. Het steunpunt is op maandag en dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur en op donderdag van 13.00 tot 16.00 uur geopend voor het stellen van vragen en het doen van aangifte. De wijkagent voor Gorssel, Joppe, Harfsen, Eefde, Epse en Kring van Dorth, Robert Nijhof, gebruikt het steunpunt als werkplek tijdens zijn dienst. Hij is bereikbaar via 0900-8844 of via www.politie.nl

BrandweerLogoBrandweer Gorssel
Hoofdstraat 14A
7213 CV Gorssel
Tel. 0575-593300, e-mail
   

WhatsappBuurtpreventie200px

WhatsApp - Buurtpreventie
Kerncoördinator Gorssel: René Slingerland
Tel. 06-36505184 of 
  

PlusOvlogo200pxPlusOv
Regiotaxivervoer in de Stedendriehoek
Website
  

logo lochem

Buuv Lochem
Buuv is een buurtmarktplaats m.b.t. noaberschap en mantelzorg
voor en door bewoners van de gemeente Lochem.
Website


LochemEnergieLogoTransLochemEnergie
Decentraal uw eigen duurzame energie opwekken
Website

WMOraadLogoWMO Raad
Geeft onafhankelijk advies aan het college van B&W over maatschappelijke ondersteuning en sociale zekerheid
Website

PGNkerkLogoTrans
Protestantse Gemeente Gorssel/Epse

Website


KerkJoppeLogoRK Kerkgemeenschap Joppe

Website 


Gereformeerde Kerk Gorssel (GKN)

Website


Logo SHGStichting Hulpfonds Gorssel en omstreken
Doelstelling: het verlenen van financiële hulp op sociaal/maatschap-
pelijk terrein aan natuurlijke personen met een minimaal inkomen
en bijzondere noden
Stichting Hulpfonds Gorssel helpt! - Artikel op Gorssel.nl van 7 febr. 2017
Website

HulpfondsBerkelLogoTransStichting Hulpfonds De Berkel
Geeft financiele ondersteuning aan goede doelen in de gemeente Lochem
'Stichting Hulpfonds de Berkel' -  Artikel op Gorssel.nl van 18 december 2012
Website

govos logo header1-001

GOVOS Gorssel voor Ontwikkelings Samenwerking
GOVOS ondersteunt een educatief centrum in arme wijken in Bolivia en staat tevens aan de basis van de winkel 'Eerlijk! genieten' (voorheen Wereldwinkel)
Hoofdstraat 43e , 7213 CR Gorssel, tel 0575-495450
Website Govos 
Website Eerlijk! genieten  

Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden (ISBN)
Doelstelling: het verlenen van financiële hulp op sociaal/maatschap-
pelijk terrein aan natuurlijke personen met een minimaal inkomen
E-mail of tel. 0575 - 492353

Stichting Gorssels Erve
Via gift of legaat bijdragen aan behoud van authentiek Gorssel
Secretariaat: Eesterbrinkweg 2, 7213 LD Gorssel, tel.: 0575-494397
Website
Stichting Gorssels Erve actief voor behoud authentiek Gorssel - Artikel Gorssel.nl 2-7-2013

Marke de Gorsselse Heide
Beheerder van de Gorsselse Heide. Meer informatie over de heide bij 'Erop uit' in deze website
Website

Stichting Hulp Letland
Rechtstreekse hulp aan mensen die dat nodig hebben in Saldus en omgeving, Letland.
M.J. Boschloo, tel 0575-491358
Website
Stichting Hulp Letland' -  Artikel op Gorssel.nl van 14 februari 2013 

Stichting OKERO
Ondersteuning van de opleiding (vanaf primair onderwijs tot en met de universiteit) van een 11-tal jongeren in Kisii, West Kenia
'Stichting OKERO helpt Keniaanse studenten' - Artikel op Gorssel.nl van 3 januari 2013
Website

Voedselbank 'De Eetketen' Zutphen
Groenmarkt 14, 7201 HX Zutphen
Website

Vullerfonds
Verleent bijdragen voor studie en verstrekt jaarlijkse aanmoedigingsprijzen voor uitzonderlijke studieprestaties
De Vullerfonds kan bijdragen in studiekosten' -  Artikel op Gorssel.nl van 9 juni 2014
Website

 

      © Stichting Media Gorssel

FacebookknopTrans2 TwitterknopTrans2    

 2.100 mensen volgen ons op: