Museum van Melchers naar Gorssel

     
    Werken uit de door Melchers verworven collectie:
    Zelfportret 
met bontkraag van Charley Toorop en
    Zelfportret met geel jasje van Jan Bor  
 

De collectie bevat magisch-realistische kunst van onder anderen Carel Willink, Pyke Koch, Raoul Hynckes, Wim Schuhmacher en Dick Ket, maar ook werken van Nederlandse realistische tijdgenoten zoals Jan Mankes, Charley Toorop, Edgar Fernhout, Jan van Tongeren, Johan Mekkink, Johan Ponsioen, Sal Meijer, Ferdinand Erfmann, Paul Huf en Fong Leng.

Er is in heel Nederland maar vooral in de Achterhoek de afgelopen maanden met spanning gewacht op de keuze van de familie Melchers voor de vestigingsplek van hun museum. Melchers had ongeveer zestig aanbiedingen gekregen voor locaties in de Achterhoek en de omliggende regio. Het was al langer bekend dat de voorkeur van Melchers uitging naar de Achterhoek, de regio waar de familie woont en waar een dergelijk museum niet te vinden is. En nu is er dus gekozen voor het oude gemeentehuis in Gorssel, dat immers te koop stond vanwege de bouw van een nieuw gemeentehuis in Lochem. Alhoewel net geen Achterhoek, heeft Gorssel de voorkeur gekregen vanwege de goede bereikbaarheid, de uitstekende ligging tussen Deventer en Zutphen en de beschikbaarheid van een fraai pand met voldoende parkeermogelijkheden en andere voorzieningen in een mooi dorp. Het komt de gemeente natuurlijk goed uit dat er een koper voor het leegkomende gemeentehuis is gevonden, maar bovenal is het een geweldige aanwinst voor de gemeente Lochem en voor Gorssel.

De afgelopen weken is veel overleg gevoerd tussen de familie Melchers en de gemeente Lochem, waarbij ook de Dorpsraad Gorssel en de Ondernemersvereniging betrokken waren. Ook andere belanghebbenden zoals omwonenden zijn vroegtijdig geïnformeerd. Het was belangrijk om draagvlak te creëren. Het betekent immers veel voor een klein dorp als Gorssel om een dergelijke publiekstrekker binnen de grenzen te hebben.

Er wordt van uitgegaan dat het museum zeker dertigduizend bezoekers per jaar zal trekken. Grofweg betekent dat ongeveer evenveel autobewegingen als nu het geval is met negentig werkplekken en bezoekers van het gemeentehuis. Verwacht mag worden dat de bezoekers naast het museum ook andere voorzieningen in Gorssel zullen bezoeken, zoals winkels en horeca en de omgeving zullen verkennen. Het betekent voor Gorssel dus een belangrijke economische impuls.

   
    Het historische deel van het gemeentehuis wordt
    ingericht 
als openbaar toegankelijke entree met
    brasserie 
en museumwinkel 

Het gemeentehuis zal eind 2012  kunnen worden opgeleverd. Dan begint de sloop van het nieuwe gedeelte en vervolgens de herbouw, waarbij het historische deel uit 1914 beter tot zijn recht zal komen. Dat oude gedeelte wordt volgens plan ingericht als entree met vrij toegankelijke museumwinkel en brasserie. Naast expositie-ruimte zal het museum depots herbergen, werkruimtes, ateliers voor ondermeer kinder-educatie en een ruimte met een goede akoestiek voor het houden van kleine concerten. Architect is Hans van Heeswijk, die veel musea heeft gebouwd en verbouwd, o.a. de Hermitage. Momenteel begeleidt hij de verbouwing van het Mauritshuis.

Het terrein aan de achterzijde, dat nu wordt gebruikt voor parkeren, zal een parkachtige en openbaar toegankelijke bestemming krijgen. De verbinding tussen Joppelaan en Veldhofstraat, langs de Vullerschool, blijft behouden. Het is de bedoeling dat er vijftig tot zestig parkeerplaatsen worden gecreëerd op een strook vanaf het huidige parkeerterrein richting het tramhuisje, zorgvuldig met beplanting aan het oog onttrokken. Dat terrein is nu begroeid met lage heesters en bomen en een deel is grasveld. De Roskamweide zal echter nauwelijks kleiner worden.

   
    Carel Willink - de Zeppelin

Er zal nog wel wat water door de IJssel stromen voordat alle plannen gerealiseerd zijn. Maar er is een oplossing gevonden voor de dreigende leegstand van het gemeentehuis. “En wat voor een oplossing”, stelt Hans Geerlink, voorzitter van de Dorpsraad Gorssel. “We zijn er  blij mee dat dit is gelukt. Ruim een maand geleden heeft de Dorpsraad de heer Melchers een aanbevelingsbrief geschreven, maar eerlijk gezegd hadden we dit nauwelijks durven dromen. Gorssel krijgt met het museum een belangrijke economische impuls, het weinig fraaie nieuwe deel van het gemeentehuis maakt plaats voor nieuwbouw van een beroemd architect in een openbaar toegankelijke parkachtige omgeving. Natuurlijk zijn er ook nog veel vragen, die de komende maanden beantwoord zullen worden. Maar we gaan ervan uit dat iedereen in Gorssel hier beter van wordt. Een prachtige invulling voor het leegkomende oude gebouw, bezoekers die kunnen genieten van prachtige kunst, maar ook een prettig verblijf kunnen hebben in ons mooie dorp en de prachtige omgeving.” 

Naar verwachting zal het museum in het voorjaar van 2014 haar deuren kunnen openen. Dochter Marisa Melchers, in 1990 cum laude afgestudeerd in Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de universiteit van Leiden, gaat het museum leiden. 

Gorssel.nl
27-4-2012, bijgewerkt 28-4-2012

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail