Wanneer:
woensdag 19 oktober 2016

Omschrijving

JodendijkScheuterdijk Kruising Jodendijk/Scheuterdijk (Google streetview)Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland hebben inpassingsplannen opgesteld voor de kruisingen N348 Jodendijk/Scheuterdijk in Eefde en N348 Quatre Bras in Gorssel.

Beide ontwerpplannen hebben in het begin van 2016 gedurende zes weken ter inzage gelegen voor inspraak. In totaal zijn er twintig zienswijzen binnengekomen. (Quatre Bras negen, Jodendijk Scheuterdijk elf). Het inpassingsplan Quatre Bras is gewijzigd vastgesteld en bij beide reconstructies hebben zienswijzen over de kap van bomen ertoe geleid dat een aantal bomen gespaard blijft .

De commissie Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur (BOC) van Provinciale staten houdt voor beide inpassingsplannen op 19 oktober 2016 een hoorzitting op 19 oktober 2016 in Hotel Restaurant Loetje, Hoofdstraat 26 in Gorssel om 19.00 uur.
Wie zijn of haar mening wil geven, kan tot uiterlijk 17 oktober 2016, 12:00 uur, spreektijd aanvragen via .
De commissie BOC bespreekt de plannen met Gedeputeerde Staten op 26 oktober 2016, vanaf 13:30 uur. Provinciale Staten besluiten op 9 november 2016 over de inpassingsplannen. Vanaf de publieke tribune kunnen belangstellenden bij beide vergaderingen de discussie bijwonen in het stadhuis van Arnhem, Koningsstraat 38 in Arnhem.

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op Twitter Stuur een link van deze pagina per e-mail