Lange titel:
Jaarvergadering en lezing De Elf Marken

Wanneer:
dinsdag 17 april 2018
Waar:
Residentie de Roskam

Omschrijving

Cruquius kleinStoomgemaal CruquiusOp dinsdag 17 april houdt de Historische Vereniging De Elf Marken haar jaarlijkse ledenvergadering. Na de ledenvergadering houdt Jos Paardekooper uit Deventer een lezing met PowerPointpresentatieover de industriële revolutie gedurende de negentiende eeuw. Jos is Nederlands letterkundige en historicus en was docent aan het hbo voor Bibliotheek en Documentatie Informatie te Deventer.

De Industriële Revolutie, de aanduiding van de opkomst van de industrialisering gedurende de negentiende eeuw: de eeuw van de stoommachine, ijzer en staal, kolen en olie. Het bracht geweldige veranderingen met zich mee, waarvan 'massificering' een belangrijk facet was. Dat betekende enerzijds massaproductie, die uiteindelijk leidde tot onze consumptiemaatschappij. Maar ook was de negentiende eeuw de tijd van opkomende democratisering en toenemende individualisering; en tegelijk van de vorming van nationale staten. De eeuw van vooruitgang en welvaart voor velen, maar ook van bittere armoede voor tallozen. De eeuw van uitersten en grote tegenstellingen, die ons anno 2017 nog heel bekend voorkomen. 
Halverwege die eeuw begonnen vooruitgangsgeloof - dat eigen is aan iedere revolutie - en ondergangsgevoelens (idem) elkaar te kruisen; begon kwantiteit - het getal, de massa - al te knagen aan kwaliteit van leven. Begin twintigste eeuw hielden tal van filosofen en sociologen zich hiermee bezig. Namen als Oswald Spengler (Untergang des Abendlandes) en Ortega y Gasset (La rebelión de las masas) staan inmiddels weer volop in de belangstelling, maar de eerste doemscenario's dateren al van 1870, een jaar dat veelvuldig als een scharnierpunt in al deze ontwikkelingen wordt gezien. Of om met de beroemde beginzin van A tale of two cities, de roman van Charles Dickens, te spreken: 'It was the best of times, it was the worst of times.' 

De lezing begint om 20.15 uur; voorafgaand aan de lezing is de jaarlijkse ledenvergadering, die om 19.30 uur begint. Leden hebben gratis toegang, niet-leden betalen € 5.?

  

Locatie:
Residentie de Roskam


Locatie

Residentie de Roskam
Locatie:
Residentie de Roskam

Omschrijving

Residentie de Roskam is het zalencomplex van Loetje Gorssel
Eigen ingang aan de zijkant (naast museum)
Hoofdstraat 26, 7213 CW Gorssel
Telefoon: 0575 -760199

  

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op Twitter Stuur een link van deze pagina per e-mail