Lange titel:
Informatieavond plannen windturbines IJsselwind

Wanneer:
woensdag 23 mei 2018

Omschrijving

Hoe staat het met de plannen van de drie windturbines langs het Twentekanaal bij De Mars en hoe worden bewoners hierbij betrokken? Op woensdagavond 23 mei 2018 houden IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel een informatieavond voor omwonenden en geïnteresseerden over de stand van zaken en de verdere uitwerking van de plannen. De informatieavond wordt georganiseerd in “De Broodfabriek”, Noorderhavenstraat 47 te Zutphen en start om 20.00 uur.

Locaties De Mars Twentekanaal KLLocaties voor de drie geplande windturbines: twee net ten noorden van het Twentekanaal (maar wel op Zutphens grondgebied) en één op De MarsVier energiecoöperaties uit Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst – verenigd in IJsselwind – en het Waterschap Rijn en IJssel zijn de initiatiefnemers voor deze windmolens. Afgelopen najaar sprak de gemeenteraad van Zutphen zich uit voor de plannen van drie windmolens bij het Twentekanaal op haar grondgebied nabij De Mars. De Lochemse gemeenteraad heeft echter op 11 september 2017 besloten geen verdere steun te verlenen aan de plannen van IJsselwind, omdat uit een onderzoek bleek dat er in de gemeente onvoldoende draagvlak voor de turbines is. Maar omdat de turbines op Zutphens grondgebied zijn gepland is dat procedureel niet relevant.

Tijdens de informatieavond wordt ingegaan op de locatie van de turbines, hoe hoog ze worden en wat de consequenties zijn voor mens, dier en landschap. Daarnaast kunnen bewoners ook informatie krijgen over hoe ze kunnen meedoen en investeren in het project. IJsselwind en het Waterschap hebben voor ogen dat een deel van de winst ten goede komt aan de omgeving via een gebiedsfonds. Hoe dit gebiedsfonds er precies uitziet, willen zij met de bewoners en organisaties in het gebied zelf invullen. Rob Rietveld van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines heeft hier veel ervaring mee. Hij is landelijk bij diverse windprojecten en gebiedsfondsen betrokken. Daarbij komt hij op voor de belangen van de omwonenden. Rob Rietveld vertelt tijdens de informatieavond hoe dit in zijn werk gaat. Omwonenden die geïnteresseerd zijn om hierover mee te praten voor het plan IJsselwind zijn uitgenodigd om zich aan te melden.

Programma
19.30 uur: Inloop
20.00 uur: Centrale start met korte uitleg stand van zaken en planning
20.45 uur: “markt” waarbij u bij verschillende tafels meer informatie kunt krijgen, uw vragen kunt stellen en het gesprek kunt aangaan met de initiatiefnemers.

 

 

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op Twitter Stuur een link van deze pagina per e-mail