Lange titel:
Lezing Triangulum: De ALMA-telescoop ontdekt vele exoplaneten

Wanneer:
donderdag 17 januari 2019
Waar:
Het Hart, Eefde

Omschrijving

Op donderdag 17 januari 2019 is er een lezing van de vereniging voor weer- en sterrenkunde 'Triangulum' met als onderwerp 'Klimaat­verandering: weten­schappelijke inzichten en maat­schappelijke discussies'

Triangulum
TriangulumLogoTriangulum is een vereniging voor weer- en sterrenkunde. Er zijn een aantal werk­groepen actief en er zijn lezingen en excursies. Werk­gebied is de Steden­driehoek. Lezingen zijn in Het Hart in Eefde en in Apeldoorn. Die in Het Hart worden vermeld in de agenda van Gorssel.nl

De Lezing

RobvanDorlandKNMIInleider is dr. Rob van Dorland verbonden aan KNMI.
Het is uiterst waarschijnlijk dat de opwarming van de aarde sinds het midden van de vorige eeuw wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen. Zo is de concentratie van kooldioxide (CO2) gestegen van 280 moleculen per miljoen moleculen lucht (ppm) naar 406 ppm in 2018. Ook zien we een stijging van de concentraties van andere broeikasgassen, zoals methaan en lachgas samenhangend met landbouw en veeteelt. Wereldgemiddeld is de temperatuur aan het oppervlak ruim één graad gestegen ten opzichte van het gemiddelde over het tijdvak 1850-1900 (het pre-industriële tijdperk). Deze opwarming gaat ongekend snel in vergelijking met de natuurlijke veranderingen in de geologische geschiedenis. De gevolgen van deze opwarming zijn talrijk: instabiele ijskappen, verdwijnend zeeijs, krimpende gletsjers, zeespiegelstijging en veranderingen in ecosystemen. Ook neemt de hoeveelheid vocht in de atmosfeer toe en valt er meer neerslag, hoewel er grote regionale verschillen zijn: in sommige gebieden neemt langdurige droogte juist toe. In de lezing zal nader worden ingegaan op de huidige wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de fysische aspecten van het klimaatsysteem. Op basis hiervan worden onder aanname van emissiescenario’s de klimaatprojecties besproken. Niets doen aan de uitstoot van broeikasgassen zal leiden tot een versnelling van de opwarming met grote gevolgen voor de mensheid. Daarom werd in 2015 in Parijs tijdens de klimaattop afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 graden ten opzichte van pre-industrieel niveau. Om dit te bereiken moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen snel en drastisch omlaag. Hoe de energietransformatie moet worden vormgegeven, ligt in handen van de politiek en geeft aanleiding tot veel maatschappelijke discussie. Helaas schuwen tegenstanders van deze maatregelen niet zelden om de wetenschappelijke inzichten onterecht in twijfel te trekken. 

Rob van Dorland is sinds 1988 werkzaam bij het KNMI en momenteel senioradviseur klimaat. Hij is focal point van het VN-klimaatpanel (IPCC) voor Nederland en betrokken bij de nationale adaptatiestrategie en de signaalgroep van de Deltacommissie. Hij werkt met een team klimaatwetenschappers aan de volgende KNMI klimaatscenario’s voor Nederland.

Aanvang 19.30 uur. 
De toegangsprijs voor niet-leden is € 5,-

 

www.triangulum.nl

  

Locatie:
Het Hart, Eefde


Locatie

Het Hart, Eefde
Locatie:
Het Hart, Eefde

Omschrijving

Het Hart, Jolinkweg 2, 7211 DM Eefde
Locatie op Google Maps
Website van Het Hart

 

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op Twitter Stuur een link van deze pagina per e-mail