Lange titel:
Lezing Evelien van Dort in De Borkel

Wanneer:
dinsdag 12 februari 2019
Waar:
De Borkel

Omschrijving

Dort E.van kleinEvelien van DortDinsdag 12 februari vanaf 14.30 uur is Evelien van Dort te gast bij De Bo­rkel met de lezing ‘Oud inspireert nieuw’. De rijke historie van Gorssel en omgeving inspi­reert de Gorsselse auteur. Ze publiceerde drie historische jeugd­boeken die zich in Gorssel en Achterhoek Liemers afspelen.
Evelien van Dort publiceerde ruim zeventig kinder- en jeugdboeken, vele artikelen, theater­scripts en een medisch pedagogisch boek. Haar boeken zijn in meer­dere talen verschenen. Daarnaast ve­rzorgt Evelien lezingen en organiseert zij symposia over het belang van lezen en schrijven in binnen- en buitenland. Positief inhoud geven aan mens, wereld en maatschappij­beeld is haar missie. In 2016 ontving Evelien voor haar literaire bijdrage en maatschappe­lijke inzet in binnen- en buitenland de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
In deze lezing vertelt Evelien over haar onde­r­zoek naar het Gorssels verleden, een stukje familie­geschiedenis en het verwerken hiervan in haar publi­caties. Daarnaast staat de existentiële betekenis van het schrij­ven en lezen van boeken centraal. Evelien onder­steunt haar verhaal met Powerpoint­beelden, ze leest voor uit eigen werk en er is tijd voor vragen.

Informatie
De middag wordt georganiseerd door Sutfene, Fit-Art, de Bibliotheek Gorssel en kantoor­boekhandel Bechtle. Kaarten kosten € 6 in de voorverkoop en zijn verkrijgbaar bij Bechtle, de Bibliotheek Gorssel en in het restaurant van De Borkel in Gorssel. Aan de zaal kosten de kaarten € 8,50. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Wilma van Gerrevink van Team Activiteiten & Welzijn De Borkel Sutfene: 06-12970642 of .

N.B.: De lezingen van Sutfene, Fit-Art, Bechtle en de Bibliotheek Gorssel vinden voortaan plaats op de tweede dinsdag van de maand.

Locatie:
De Borkel


Locatie

De Borkel
Locatie:
De Borkel

Omschrijving

Wijkontmoetingscentrum De Borkel
Hoofdstraat 61a, 7213 CS Gorssel 
Tel. 0575-594444
Website

  

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op Twitter Stuur een link van deze pagina per e-mail