DOP - DorpsOntwikkelingsPlan Gorssel

 
  
DorpsplanCover310Het Dorpsplan is klaar. Klik op de afbeelding om het te openen (pdf)


Deze pagina wordt redactioneel beheerd door de kerngroep van DOP. 
Contact: 
   
muurkrant prik

   

Johan Bonekamp
23-03-2018


Kunst In aansluiting op MORE: meer kunst in de openbare ruimte in Gorssel. Mooie plekken genoeg.
Het in het trottoir bij de pomp weggemoffelde gedicht van Ida Gerhardt verdient een meer prominente plek (zij draaide zich reeds om in haar graf).
Wellicht op het muurtje biij de pomp?
Johan Bonekamp
23-03-2018


MFA Samenvoeging van onvoldoende renderende of te ruim in hun jasje zittende accomodaties is prima, maar het onderbrengende in één dominante, het dorps- en groenaantastende MFA gaat de schaal van Gorssel te boven.
Mts. Meijer-Makkink
22-03-2018


MFA Niet doen, MFA in het groen! Lange termijn denken is handen af van landbouwgrond, nodig voor de ontwikkeling van een landbouwbedrijf en de opvolgers. Die moeten zelf kunnen beslissen of ze verder willen met het bedrijf.
Onderzoek eerst de huidige accommodaties ,daar zit genoeg ruimte in!!
Frits
21-03-2018


MFA Er is geen inzage in het aantal leden v voetbal en tennis. Hoeveel leden zijn er nu, hoeveel 5 jaar geleden, wat is de verwachting voor de toekomst? Vragen waarop een gewone dorpsbewoner geen antwoord kan vinden in de Quick Scan. Er zijn geen bijlagen verstrekt waarin dit is terug te vinden.
Frits
21-03-2018


MFA 26 maart is er een bijeenkomst olv een gespreksleider v Bouwstenen voor Sociaal, een onafhankelijk platform. Hoe onafhankelijk is dit platform: hun "partners" bestaan uit oa bouwbedrijven, advocaten, ontwikkelaars etc. Kortom, partijen die mogelijk interesse hebben om de pot v 15 miljoen te verdelen
Frits
21-03-2018


MFA Het lijkt erop, dat alleen gekeken wordt naar 1 optie betr. het accommodatiebeleid en dat is een MFA bouwen i.p.v. eerst te kijken wat de mogelijkheden zijn om bv de huidige accommodaties in stand te houden, op te knappen of te renoveren, of op de huidige plek Trefpunt en
school samen te voegen.
Tim Dieperink
21-03-2018


Lange termijn denken Een MFA is van cruciaal belang om Gorssel(als enige dorp van de gemeente) aantrekkelijk te houden voor starters. De sloop van de gebouwen staat vast, dus waarom de weerstand tegen het lange termijn denken? Uiteindelijk komt er een plek, gaat het kostenbesparend werken én stimuleert het de vitaliteit
Carolien Bijen
18-03-2018

06-13727604
MFA in het groen; niet doen! Het is onbegrijpelijk dat er bij de zoektocht naar een mogelijke MFA wordt gekeken naar 6 nieuwbouw locaties in het mooie rustige buitengebied. Terwijl onze levendige dorpskern zo gebaat is bij de school, het trefpunt, de borkel, de kerk en de bieb waar mensen elkaar ontmoeten.
Michiel
17-03-2018


Spoorweghalte Gorssel/Joppe Aanleg (in ere herstellen van) spoorweghalte bij spoorwegovergang Joppe. Voor werkenden, studerenden, scholieren, MORE bezoekers et cetera.
Emy ten Seldam
15-03-2018


MFA Houdt Gorssel groen en kleinschalig. Pas bestaande voorzieningen desnoods aan, maar plaats geen kolossaal MFA in de natuur van Gorssel. Kost het onderhoud van bomen veel geld en moeten er daardoor duizenden bomen gekapt worden? Ga dan zeker niet een vele miljoenen kostend MFA bouwen.Gorssel = natuur
Rob de Jong
13-03-2018


MFA Gorssel Een MFA in Gorssel, een investering van vele miljoenen euro's, in een dorp met mnder dan 4000 inwoners, dit plan is veel te groot en niet in stand te houden voor de toekomst. Nadenken en plannen maken voor investeringen in de huidige locaties past beter binnen het groene karakter van Gorssel.
Ria Maarschalkerweerd
11-03-2018


Toerist in Gorssel Wonen in Gorssel is wonen in een dorp met de faciliteiten van 2 steden in de nabijheid. De komst van MØRE heeft het dorp c.q. de middenstand een boost gegeven en trekt veel toeristen, waarvan ik weet dat ze genieten van de groene omgeving en hiervoor terugkomen. Dus geen MFA in groene longen.
Judith
09-03-2018


Kleinschalige karakter behouden Wij (2 dertigers) zijn een jaar geleden hier komen wonen omdat het kleinschalige dorpsleven ons aansprak, de culturele agenda mooi gevuld is en er geweldige natuur rondom is.
Wij zouden dat heel graag behouden zien. Geen MFA, maar kleinschalig (ver-) bouwen op bestaande locatie
Renie de Groot
08-03-2018


Groen dorp Een groot en druk MFA past niet bij een mooi groen dorp als Gorssel. School centraal in het dorp houden, sportzaal er bij of op plek Trefpunt school en sportzaal combineren. Rest heeft al een goede plek!
Maike Nelissen
06-03-2018


wandelen in uiterwaarden Gorssel ligt zo mooi aan de IJssel, de uiterwaarden zijn hier uniek en toch is het nauwelijks mogelijk om hier een rondje te wandelen. De IJsseldijk is niet toegankelijk maar al jaren is dat een grote wens vanuit het dorp: ga daar ook mee aan de slag: stel dit bijzondere gebied openl
Annette van Meel
01-03-2018


contact gemeente Een conciërge-functie in het dorp voor simpeler contact met de gemeente. Om bijvoorbeeld sleutel van elektriciteitskasten af te halen. Of collectebussen. Zodat niet elke burger op en neer naar Lochem moet voor zaken die in Gorssel spelen.
Pieter van den Broek
01-03-2018

0629526420
Verkeer - Bereikbaarheid - Mobiliteit De hoofdstraat is deels een 30km. Omdat dit niet duidelijk is aangegeven en er geen snelheidsremmende maatregelen zijn wordt er vaak te hard gereden. Het wordt steeds drukker in het dorp, maatregelen zijn nodig voor een goede verkeersveiligheid.
E.J. Drieënhuizen
24-02-2018


Parkeren Parkeerverbod ter hoogte van de school / Loetje en René Vos.
els van betten
21-02-2018


De Borkel Maak van de Borkel het cultuurhuus waar ook ouderen hun (ontmoetings) plek hebben
W.Nijdam
20-02-2018

0575494714
Bouwen voor ouderen Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen. Maar wat te doen als hun woningen en tuin veel te groot zijn en niet kunnen voldoen aan de energie-eisen van de toekomst?Oplossing;hofjes bouwen!
Marlies Gommers
19-02-2018


Geen MFA! De school staat op een prachtige centrale locatie, Voor kinderen veilig en bereikbaar. De sportvoorzieningen aan de rand van het dorp zijn geintegreerd in het landschap, mooier kan niet.
Stop de discussie over een MFA:: het is onvoldoende doordacht, brengt veel onrust en speelt mensen uit elkaar.
Astrid Breukers
19-02-2018

0652432745
MFA Herhaling reactie: Ik heb inmiddels veel mensen gesproken die tegen een MFA zijn. Argumenten: hou Gorssel dorps, groen en verstoor geen natuurlijke plekken ( lichtvervuiling, verkeers- en geluidsoverlast). Laat tennis, voetbal en zwembad waar ze zijn. Bij schooltje een kleine sporthal/zaaltje.
Bart van der Meij
18-02-2018


Duurzame verjonging Gorssel zou aantrekkelijker kunnen worden als vestigingsplaats voor starters op de woningmarkt en jonge gezinnen. Voorzieningen (sport, educatie, welzijn, cultuur) voor kinderen en (vooral ook) jeugd in verschillende leeftijden zijn daarbij belangrijk.
Op vele vlakken belangrijk.
Rieky van Sterkenburg
18-02-2018


Wandelen IJsseldijk Lopen langs de IJssel, over de dijk, richting Epse en weer terug.
Mieke Geerlink
17-02-2018


IJsseldijken Speerpunt van het vorige dorpsplan was: wandelen over de IJsseldijken. Maar bij gemeente en waterschap ligt nog steeds het moede hoofd in de schoot. Maar de IJssel is van ons allemaal! Doe er wat aan!
Ronald
15-02-2018


MFA Wat is er op tegen dat tennis, voetbal en zwembad wat royaal in hun jas zitten?
Dorpshuis en school horen in centrum en niet aan de rand of aan de overkant van een drukke weg. Gelukkig kan dat ook, want nieuwbouw van beide functies op 1 locatie van trefpunt of vullerschool lijkt me goed te doen.
Rene Pluymert
15-02-2018


Wandelpaden bij zandgat Ingebruikname (openstelling) van het wandel- en struinpad dat Staatsbosbeheer in 2014 nabij het zandgat had gemaakt. Die zijn daarna afgesloten omdat er een handhavingsplan moet komen. De gemeente zou dat samen met andere partijen maken.
Els van Betten
12-02-2018

0653346190
Wonen en zorg extra aandacht voor "hoe wil (en kan) ik oud worden in Gorssel?" zijn er genoeg voorzieningen en kunnen deze voorzieningen in stand blijven?

John
11-02-2018


MFA Het karakter van Gorssel is een mooi landelijk dorp met prachtig buitengebied waar mensen kunnen wandelen. Bij dat imago past beter een reeks kleinere oplossing ipv een "grootse" bijeengeraapte aanpak. Wat is de synergie tussen al die onderdelen eigenlijk en is een MFA echt wel efficiënter?
Harm
11-02-2018

0683078575
Dijken Waterschap Vertrouwelijk: Waterschap gaat de IJsseldijken gedeeltelijk verzwaren en van asfaltprofiel voorzien. Mooi moment om fietspaden te realiseren?
Resultaten 31 - 60 van 68

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail