Dorpsplan (4): zorg, welzijn en gezondheid in Gorssel

Gepost in Nieuws

Tijdens de dorpsbijeenkomst in De Borkel op 20 februari 2018 werd levendig gediscussieerd over de verschillende thema’s die in het nieuwe Dorpsplan aan de orde komen. In de eerste drie delen van het verslag van die avond ging het over respectievelijk ‘natuur en dorps karakter’, ‘wonen en leven’ en ‘voorzieningen’.
In dit vierde deel van de serie rond de bevindingen doet de Kerngroep DOP verslag van het thema ‘zorg, welzijn en gezondheid’.

Zorg
Dorpsplan4 klein
De Kerngroep DOP: “Zodra het over de zorg gaat is ’t in Gorssel beslist geen klagen. Thuiswonen of verblijf met zorg in De Borkel, het lijkt goed geregeld. Het met ondersteuning zo lang mogelijk thuis blijven wonen kan in Gorssel overigens wel op tegengas rekenen: van verschillende kanten klinkt de suggestie om samen wonen, met waar nodig gezamenlijke inkoop van zorg en dergelijke, mogelijk te maken.

Welzijn
De Kerngroep: “Men vindt dat het in de ‘nieuwe’ Den Oldenhof wat welzijn betreft allemaal wat minder zichtbaar en bereikbaar is geworden. Men herinnert zich de vroegere Stichting Ouderenwerk Lochem (SOL) nog goed. Een loket voor vrijwilligerswerk, een vraagbaak waar je binnen kon lopen. Ze zijn er nog wel, de mensen van de Stichting Welzijn Lochem, maar waar en hoe en wie en wanneer moet je zoeken. Geldt ook voor de gemeente. Vroeger een statig stadhuis, nu een balie in een hoekje van de bieb. Alleen op afspraak”.
Ook hoorde de Kerngroep dat vraag en aanbod van allerlei soorten vrijwilligerswerk, ontmoetingsgelegenheid, sociale en culturele activiteiten en dienstverlening veel beter in de picture zouden moeten komen. Meer op elkaar afgestemd, meer verbonden met elkaar. “Zou De Borkel daarvoor niet een uitgelezen centrale plek kunnen zijn? Tegen een redelijke prijs om het voor iedereen betaalbaar te houden. En dan een kinderboerderij met moestuin in de binnentuin? Komen jong en oud elkaar ook nog eens tegen.”

Veiligheid en gezondheid
Ook zouden veel dorpsgenoten graag zien, dat - als het gaat om veiligheid en gezondheid - het verkeer aan banden wordt gelegd, de stoepen geëgaliseerd worden en vooral dat alles wat nu nog groen is in het dorp behouden blijft.
Er vond overigens ook iemand dat het keuzemenu van de telefoon van de huisarts beter kan.

Reacties
De volgende aflevering gaat het over Verkeer en Mobiliteit. De Kerngroep: “Bereid u voor op een hot item!”
Reacties zijn nog steeds welkom op de speciale Dorpsplanpagina op Gorssel.nl (op die pagina staat ook een overzicht van alle reacties die de kerngroep dorpsplan op 20 februari 2018 in De Borkel heeft verzameld) of via e-mail: . Bij Zig Zag Wonen staat een postbus voor schriftelijke reacties.
Gorssel, 22 maart 2018

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail