Gorssel in gesprek over de voorzieningen

Gepost in Nieuws

Maandagavond 26 maart 2018 ontmoetten bijna 300 Gorsselnaren elkaar in de kerk in Gorssel. Het onderwerp was: de toekomst van de voorzieningen voor ontmoeting, onderwijs, sport, cultuur. De uitnodiging voor de avond gaf het al aan: het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de stand van zaken rondom schoolgebouw, ’t Trefpunt, de sportvelden, het zwembad, etc. 

Goed geïnformeerd
AccosHans 3 kleinVeel aanwezigen hadden al kennisgenomen van de ideeën voor een multifunctionele accommodatie (mfa) van de Gorsselse werkgroep accommodaties en van de studie van Twynstra Gudde waarin bekeken is of zo’n mfa haalbaar zou zijn. Tijdens de eerdere dorpsavond op 20 februari 2018 werd duidelijk dat er in Gorssel op de eventuele komst van een mfa zeer uiteenlopend gereageerd wordt.
Gespreksleider Ingrid de Moel maakte op 26 maart duidelijk dat een mfa slechts één van de mogelijke oplossingen is voor de voorzieningen in Gorssel en dat nu eerst geïnventariseerd moet worden waarom er veranderingen nodig zijn en welke wensen daarbij leven in Gorssel. Pas als je goed geïnformeerd bent kun je een gefundeerde mening hebben over de toekomst van de voorzieningen. Wat is van waarde, wat moet behouden blijven, wat kan anders en wat willen we nog meer weten om goede keuzes omtrent de voorzieningen te kunnen maken? En ook is van belang: past dat dan in het gemeentelijke accommodatiebeleid? De presentatie van Ingrid de Moel is hier te zien.

Mentimeter
Mentimeter kleinMet behulp van de zogenaamde mentimeter werd ter plekke via ieders smartphone onderzocht hoe de leeftijdsopbouw van de bezoekers was, welke voorzieningen door hen regelmatig bezocht worden en waar men het meeste belang aan hecht. Hoewel niet iedere bezoeker een smartphone had, gaf de uitslag van de mentimeter toch een aardig beeld. In de bijlage is onder meer de uitslag van de mentimeter te zien.

Voorkeuren
En daarna gingen de bezoekers met elkaar in gesprek over alles wat Gorsselnaren bindt of waarin we juist van mening verschillen. Hoe ziet een toekomstbestendige school er uit? Is er dan sport en cultuur om de hoek, of mag dat ook wat verder weg liggen, met een veilige en goed verlichte weg ernaartoe? Wat moeten we nog weten voordat er goede keuzes gemaakt kunnen worden?
Een aantal voorkeuren lijken er met stip uit te springen: combineer de school met ruimte voor binnensportactiviteiten, cultuur en kinderopvang midden in het dorp, op loopafstand voor een ieder. Houd daarbij open ruimtes in het dorp in stand. En houd de ‘sportboulevard’ in gereviseerde toestand bij elkaar buiten het dorp. Misschien is een vakantieparkje op het teveel aan tennis- en voetbalgrond een optie? Wellicht wil een particuliere partij het zwembad wel exploiteren? 
Bijna iedereen wil graag betrokken blijven bij het gesprek over wat bij het dorp Gorssel past, lieten de aanwezigen weten. Via inspraak, meedenken of meedoen. De Dorpsraad en de kerngroep die bezig is met het nieuwe dorpsplan vinden dat plezierige signalen.

Wie precies de regie moet nemen om de verdere stappen in kaart te brengen en druk op de ketel te zetten is nog niet helemaal duidelijk. De Kerngroep die het dorpsplan opstelt houdt u bij voortduring op de hoogte van de ontwikkelingen. Volg hen op Gorssel.nl en in De Gids. En de kerngroep roept op: “blijf reageren!”

Gorssel.nl
30 maart 2018

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail