Dorpsplan Gorssel (6): landschap en natuur

Gepost in Nieuws

Tijdens de dorpsbijeenkomst in De Borkel op 20 februari 2018 werd levendig gediscussieerd over de verschillende thema’s die in het nieuwe Dorpsplan aan de orde komen. In de eerste vijf delen van het verslag van die avond ging het over respectievelijk ‘natuur en dorps karakter’, ‘wonen en leven’, ‘voorzieningen’, ‘zorg, welzijn en gezondheid’ en ‘verkeer en mobiliteit’.
In dit zesde deel van de serie rond de bevindingen doet de Kerngroep DOP verslag van het thema ‘landschap en natuur’.

Weelde
DOPNatuur1 kleinWat een weelde, het landschap rondom Gorssel! Weidse uiterwaarden, lanen met majestueuze bomenrijen, het altijd weer verrassende coulissenlandschap, de Gorsselse Heide. En niet te vergeten de ‘groene longen’ in het dorp zelf: de Roskam- en de Mogezompweide, het Openluchttheater met als décor de Lakenvelders in de wei aan de Lindelaan, de bossen aan de Kamper- en Ketenbosweg. Houden zo, roepen de meeste dorpsgenoten.
Geen windmolens en bebouwing in het buitengebied rond Gorssel. En ook geen stenen op de groene plekken in het dorp. Wel graag goed onderhouden zand- en wandelpaden, een verbindingen tussen Gorsselse Heide en andere natuurgebieden en waad- en drinkplaatsen voor recreatieve paardensport. En toegang tot IJsseldijken, struin- en klompenpaden. Dat zijn zo de wensen. 
Het vereist alertheid en goed overleg met gemeente, Circulus Berkel, provincie, Staatsbosbeheer, Waterschap en Vereniging van ingelanden. En begrip voor particulier belang, gevolgd door berusting als toegang om diverse redenen onmogelijk blijkt. 

Bomenwerkgroep
DOPNatuur2 kleinEr is een bomenwerkgroep in de maak die het ontwikkelen van een duurzaam bomenbeleidsplan tot doel heeft. Niet in het wilde weg kappen, en als het moet, zet er dan jonge aanplant voor in de plaats. Veel bloemen en bloeiende struiken onder de bomen, in perk en berm is in het verlengde hiervan van buitengewoon belang voor het behoud van vogels en insecten. Er is veel te doen, samen met natuurorganisaties. Denkt u er vast eens over na of adoptie van weg, wijk of berm iets voor u of uw buurtvereniging is. En neem dan meteen een mogelijke inrichting mee van een educatieve kinderboerderij op een goed bereikbare plek elders in het dorp. Het thema duurzaamheid zou hier en daar wat prominenter op de agenda kunnen en dan met z’n allen zonnepanelen op het dak, ledverlichting en uitbreiding van oplaadplekken voor fiets en auto.

Hondenbezitters
DOPNatuur3 kleinHondenbezitters, hoe zorgen we nu dat uw hond en het belang van natuurbehoud en grondeigenaren elkaar blijven respecteren? In het dorp en in het buitengebied. Er is wel een gedragscode, maar die is nog niet bij een ieder geland. Meer prullenbakken en afvalzakjes bij banken, parkjes en bij de rand van bospercelen?

Cultuurhistorie
Kerngroep DOP: “We zijn benieuwd naar de veelbelovende cultuurhistorische waardenkaart die uitgangspunt voor gemeentelijk beleid wordt. Kom er maar mee voor de draad”.

Reacties
Reacties zijn nog steeds welkom op de speciale Dorpsplanpagina op Gorssel.nl (op die pagina staat ook een overzicht van alle reacties die de kerngroep dorpsplan op 20 februari 2018 in De Borkel heeft verzameld, een verslag van de avond over de voorzieningen op 26 maart 2018 en een overzicht van de reacties op die avond) of via e-mail: dopgorssel@gmail/com. Bij Zig Zag Wonen staat een postbus voor schriftelijke reacties.
Gorssel, 20 april 2018

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail