Dorpsplan (8 en slot): Ondernemend Gorssel

Gepost in Nieuws

Tijdens de dorpsbijeenkomst in De Borkel op 20 februari 2018 werd levendig gediscussieerd over de verschillende thema’s die in het nieuwe Dorpsplan 2018-2023 van Gorssel aan de orde komen. In de eerste zeven delen van het verslag van die avond ging het over respectievelijk ‘natuur en dorps karakter’, ‘wonen en leven’, ‘voorzieningen’, ‘zorg, welzijn en gezondheid’, ‘verkeer en mobiliteit’, ‘landschap en natuur’ en ‘toerisme, recreatie en cultuur’. 
In dit achtste en laatste deel van de serie rond de bevindingen belicht de Kerngroep DOP het thema ‘ondernemend Gorssel als onmisbare pijler’.

Niet alles rozengeur en maneschijn
DOPOnd.1 klein“De mix van landelijkheid en stadse allure geeft Gorssel zijn aantrekkelijkheid. De vestiging van Museum MORE heeft een grote en positieve impact op de uitstraling van en bedrijvigheid in het dorp. Tevredenheid heerst alom, maar het is niet alles rozengeur en maneschijn. Ook hebben we in Gorssel te maken met mensen die niet vanzelfsprekend participeren in de gemeenschap zoals ouderen, eenzame mensen, zieken, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die met een laag inkomen moeten zien rond te komen. Ze horen erbij, maar ervaren het niet altijd zo. 

Agrarisch cultuurlandschap behouden
DOPOnd.2 kleinEn hoe belangrijk is de levensvatbaarheid van boerenbedrijven wel niet om het agrarisch cultuurlandschap in stand te houden. Landbouw is net als het midden- en kleinbedrijf een belangrijke pijler onder de economie van ons dorp. De beeldvorming over het boerenbedrijf is vandaag de dag misschien niet altijd even positief, dus daar valt nog wel wat te winnen. Zou een mooie combi van plaatselijke horeca en bijvoorbeeld kleinschalige extensieve biologische landbouw het aanzien in positieve zin kunnen laten kantelen?

Gorssel moet actiever op de kaart
DOPOnd.3 kleinVoor de ondernemers is er een flinke klus te klaren om, zoals zij dat zelf graag willen, Gorssel nog actiever op de kaart te zetten. Verfraaiing van het centrum, tegengaan van verrommeling, betere verkeerscirculatie en de organisatie van spraakmakende evenementen als markten met streekproducten geven het visitekaartje glans. Met gastvrijheid, klantvriendelijkheid, collegialiteit en dienstverlening als basis. En door samenwerking. Met elkaar, met de agrarische sector en lokale organisaties op het gebied van kunst en cultuur, sport, natuur en historie. En misschien ook wel met dorpen en steden in de regio.”

Concept binnenkort gereed
Rond 23 mei 2018 wordt het Gorsselse Dorpsplan 2018-2023 in concept gepubliceerd. Op de openbare ledenvergadering van de Dorpsraad op 30 mei 2018 wordt het plan toegelicht. Tijdens die ledenvergadering en gedurende enkele weken daarna kunnen de inwoners van Gorssel reageren op het concept. Bij een extra ledenvergadering van de Dorpsraad op 5 september 2018 wordt het plan vastgesteld en aangeboden aan de gemeente.
De Kerngroep: “De bedoeling is dat het nieuwe dorpsplan ons allen inspireert er de komende jaren samen de vaart in te houden”.

Reacties
Op de speciale Dorpsplanpagina op Gorssel.nl staan een overzicht van alle reacties die de kerngroep dorpsplan op 20 februari 2018 in De Borkel heeft verzameld, een verslag van de avond over de voorzieningen op 26 maart 2018 en een overzicht van de reacties op die avond. 
Contactadres Kerngroep DOP:  e-mail dopgorssel@gmail/com. 


Gorssel, 8 mei 2018

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail