Dichtbij, duurzaam, doen

Gepost in Nieuws

Marja-Eggink-Meuleman, Erik Haverkort en Jolande van Borrendam, fractievoorzitters van Gemeentebelangen, VVD en GroenLinks presenteerden op 9 mei 2018 hun coalitieakkoord 2018-2022, met de titel ‘Dichtbij, duurzaam, doen!’
Het nieuwe college wordt gevraagd om het akkoord nader uit te werken in een collegeprogramma. Daarin vindt een verdere concretisering plaats van de onderwerpen uit het akkoord.

Dichtbij
Collegeakkoord klein‘Dichtbij’ wil zeggen dat de coalitie wil luisteren naar de samenleving en ruimte geeft aan initiatieven van inwoners. Daarbij is er aandacht voor onderwerpen die inwoners belangrijk vinden, zoals de leefomgeving en de leefbaarheid in de kernen. Er moet snel worden ingespeeld op problemen, zoals onveilige verkeerssituaties. ‘Dichtbij’ gaat ook over een goed bereikbare gemeente, die communiceert in begrijpelijke taal, ook persoonlijk aan de balie en in de kernen. “Zorg organiseren we dichtbij.” 

Duurzaam 
De coalitie hecht veel waarde aan een toekomstbestendige wereld, door zuinig te zijn op het landschap en door ruimte te geven aan initiatieven voor behoud en ontwikkeling van groen en natuur. De coalitie wil voorop lopen in klimaatneutraliteit en een schone, circulaire economie. Daarbij wil ze geen tijd verliezen aan het maken van een geheel nieuwe visie. “Bestaande plannen van de gemeente Lochem, Cleantech Regio, provincie, rijk en het Klimaatakkoord van Parijs bevatten de bouwstenen.“

Doen 
De coalitie vindt dat plannen er zijn om uitgevoerd te worden. Daarbij wil ze loslaten waar dat kan en waar nodig knopen doorhakken. Daarbij past snelle besluitvorming zodat plannen slagvaardig worden uitgevoerd. “Zelf doen, maar ook de samenleving zelf aan zet laten.”

Budget dichtbij
De drie coalitiepartners vragen het college om het akkoord in gesprek met de samenleving uit te werken tot een collegeprogramma. Daarin wordt duidelijk hoeveel geld nodig is om plannen uit te voeren. Voor 2019 richten de partijen zich op een sluitende begroting. Afgesproken is om jaarlijks 250.000 euro te reserveren om in te kunnen spelen op inwonerinitiatieven. 

Extra raadsvergadering 
In een extra raadsvergadering op 15 mei 2018 lichten Gemeentebelangen, VVD en GroenLinks het coalitieakkoord toe. Aansluitend is er ruimte voor debat. Ook worden de nieuwe wethouders dan voorgedragen voor benoeming. Dit zijn Bert Groot Wesseldijk (Gemeentebelangen), Eric-Jan de Haan (VVD) en Henk van Zeijts (GroenLinks).

Gorssel, 9 mei 2018

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail