Gehele lengte Hoofdstraat Gorssel wordt 30 km zone

Gepost in Nieuws

Op een groot gedeelte van de Hoofdstraat in Gorssel geldt momenteel een maximum snelheid van 30 km/h. Ter wille van de overzichtelijkheid en veiligheid wordt op verzoek van de Vereniging Dorpsraad Gorssel en de ondernemersvereniging Gorssel Buitengewoon de zone van 30 km/h binnenkort uitgebreid tot de gehele lengte van de Hoofdstraat..
Het verkeersbesluit is op 29 augustus 2018 bekend gemaakt en ligt gedurende zes weken ter inzage.

Achtergrond
Hoofdstraat30 kleinOp de Hoofdstraat in Gorssel gelden nu verschillende maximum snelheden.
Vanaf de aansluiting met de N348 aan de noordzijde van Gorssel tot aan de kruising met de Beukenlaan geldt een snelheid van 50 km/h.Vanaf deze kruising tot even voorbij de kruising met de Kerkstraat (dus in het winkelgedeelte) geldt een snelheid van 30 km/h.Na dit punt mag tot aan de grens bebouwde kom aan de zuidzijde van Gorssel weer gereden worden met een snelheid van 50 km/h.
Op het gedeelte met een snelheidsregime van 30 km/h hebben bestuurders van rechts op kruispunten voorrang. Op het gedeelte van de Hoofdstraat waar momenteel 50 km/h gereden wordt, heeft het verkeer op de Hoofdstraat voorrang; dat is geregeld met borden en markering.
Op de wegen die in het 50 km/h gebied aansluiten op de Hoofdstraat geldt, met uitzondering van het Nijenbeeksepad, momenteel ook een snelheidsregime van 30 km/h.

Aanleiding
De overzichtelijkheid en de veiligheid op de Hoofdstraat moeten worden verbeterd. De Vereniging Dorpsraad Gorssel en de ondernemersvereniging Gorssel Buitengewoon hebben daarom verzocht. Aanwonenden zijn door de werkgroep verkeer van de Dorpsraad geraadpleegd en hebben met de plannen ingestemd.Depolitie kan zich vinden in het nieuwe snelheidsregime, maar heeft tegelijkertijd aangegeven dat handhaving niet de eerste prioriteit heeft.De werkzaamheden beginnen naar verwachting in oktober 2018.

Maatregelen
Om de snelheidsregimes en voorrangsregeling op elkaar aan te laten sluiten wordt de 30 km/h zone op de Hoofdstraat in Gorssel binnen de bebouwde kom uitgebreid tot aan de komgrens aan de zuidzijde en tot aan de aansluiting met de N348 aan de noordzijde van Gorssel. Het Nijenbeeksepad wordt ook meegenomen in de 30 km/h zone en de voorrangsregeling op de aansluitingen van de Hoofdstraat met de Wiltinkhof, het Nijenbeeksepad, de Esdoornlaan en de Lindelaan wordt opgeheven (borden en haaientanden worden verwijderd). 
Om aan te geven waar het verkeer de 30 km/h zone binnen rijdt, zullen in de Hoofdstraat zogenaamde poortconstructies worden aangelegd in de vorm van een wegversmalling, vergelijkbaar met de versmalling in de Joppelaan ter hoogte van het tolhuis (dus zonder drempels).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het verkeersbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lochem. Daarnaast kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechtbank Oost-Nederland, Postbus 9008, 7200 GJ Zutphen. 

Digitale versie
Het verkeersbesluit ligt ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Lochem. Helaas is het verkeersbesluit niet bij het gemeenteloket in Den Oldenhof in Gorssel in te zien. Alleen bestemmingsplannen of wijzigingen legt de gemeente in Gorssel neer. De Dorpsraad Gorssel heeft er al vaak bij de gemeente op aangedrongen op dit gebied meer rekening te houden met de belangen van de westelijke kernen (zoals bij dit verkeersbesluit), maar tot nu met weinig resultaat. 
Gorssel.nl beschikt gelukkig wel over de digitale versie van het verkeersbesluit met bijbehorende tekeningen (zie pdf hierna). Eventuele bezwaren indienen wordt daarmee een stuk makkelijker.


Redactie Gorssel.nl
3 september 2018

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail