Beheer openbare ruimte: maatwerk

Gepost in Nieuws

Het college van de gemeente Lochem heeft een plan voor de ‘Leef­omgeving’ opgesteld. Hierin worden voorstellen gedaan voor het onder­houd van de openbare ruimte. Er komt maatwerk in de kernen, in overleg met de inwoners. Gorssel.nl las het plan en diepte er enkele aardige feiten en cijfers over Gorssel uit op. 

Leefomgeving
Leef1 kleinBoven en onder: Circulus-Berkel aan het werk (foto's uit besproken rapport)Een van de onderwerpen in het college­programma van de gemeente Lochem voor de komende vier jaar is het thema ‘Leef­omgeving’. Bij ‘Leefomgeving’ hoort het beheer en onder­houd van de openbare ruimte, dat voor de gemeen­te Lochem verzorgd wordt door Circulus-Berkel. 
De openbare ruimte is het net­werk van wegen, groen, meubilair, civiele kunst­werken en water met alle bijbehorende boven- en onder­grondse voorzieningen en objecten.

Maatwerk
Het college stelt de raad voor het plan ‘Integraal Beheer van de Open­bare Ruimte (IBOR)’ vast te stellen. In dat plan ligt via kwaliteits­beelden vast wat de onderhouds­niveaus van de verschillende onderdelen van de openbare ruimte moeten zijn. In het plan wordt een basis­niveau voor het onderhoud voorgesteld, maar er komt voor elke kern een voorstel voor maat­werk en een bijbehorend budget. Uit onderzoek via het burger­panel ‘Lochem Spreekt’ is namelijk gebleken dat inwoners meer aandacht willen voor het onderhoud van wegen, voet- en fietspaden en openbaar groen. 
Leef2 kleinHet is de bedoeling dat iedere kern een vast onderhouds­team krijgt. De gemeente verwacht bovendien ook meer activi­teit van haar inwoners. Die kunnen met Circulus-Berkel en de gemeente af­spraken maken en via schouw­rondes controleren of aan de afspraken wordt vol­daan.

Feiten en cijfers gemeente
In totaal beheert de gemeente Lochem 500 hectare openbare ruimte (gemiddeld per woning 347 m2). Ongeveer tweederde daarvan bestaat uit verharding en de rest is openbaar groen. In de openbare ruimte staan ook objecten als bomen, lantaarnpalen en straatmeubilair. De gemeente besteedt omgerekend per woning aan beheer en onderhoud € 514. Het grootste deel hiervan wordt uitgegeven aan wegen, groen, riolering en reiniging.

Feiten en cijfers Gorssel
Leef3 kleinCijfers en feiten kern GorsselVolgens het rapport heeft Gorssel 365.605 m2 aan open­bare ruimte (waarvan 165.490 m2 open­baar groen en 199.442 m2 verharding). Dat betekent dat er in Gorssel per woning gemiddeld 199 m2 open­bare ruimte beschikbaar is (90 m2 groen en 109 m2 verharding).Voor beheer en onder­houd daarvan staat een bedrag van € 346.997 in de boeken (€ 0,95 per m2). Verder staan er in Gorssel in de open­bare ruimte 2350 bomen, zijn er acht speel­plekken en 23 afval­bakken. Open­baar water heeft Gorssel niet.
In Gorssel wordt het vaste onderhouds­­team in 2021 geïntroduceerd en dat vaste team gaat in 2022 aan de slag. Het wachten op een team met ‘bekende gezichten’ duurt dus nog even.

De raad neemt in januari 2019 een besluit over het IBOR-plan. 

  • Het volledige rapport is in te zien via de website van de gemeente Lochem


Redactie Gorssel.nl
1 december 2018

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail