Werkgroep verkent opties voorzieningen

Gepost in Nieuws

De plannen voor een ‘multifunctionele accommodatie’ hebben in 2018 de gemoede­ren in Gorssel flink bezig­gehouden. Onderzoeksbureau Twynstra Gudde heeft onderzocht of een multi­functionele accom­modatie in Gorssel haalbaar zou zijn.
AccosHans 3 kleinVeel belangstelling voor de bijeenkomst over de voor­zieningen in Gorssel op 23 maart 2018 in de protestantse kerkDoor de gesprekken met vele vertegen­woordigers uit de Gorsselse samen­leving is echter duidelijk geworden dat er ook moet worden gekeken naar alterna­tieve scenario’s. Uiteindelijk is in het Dorpsplan 2018-2022 als wens geformuleerd dat er een nieuwe, breed gedragen project­groep ingesteld zou moeten worden om een nadere verken­ning te doen naar de verschillende opties voor de toekomst van de voor­zieningen in Gorssel.

GA!
Die gewijzigde werkgroep is er nu: de gemeente laat namens de leden van de werk­groep weten dat een werkgroep met de naam ‘GA!’ (Gorsselse Accommo­daties) aan de slag gaat en een vervolg zal geven aan het voorzieningen- en accommodatie­plan in Gorssel.

Vervolgproces
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Vullerschool, ’t Trefpunt, Lawn Tennis­club Gorssel (LTC), Voetbalvereniging (VV) Gorssel, De Boskoele, Protestant­se Kerk en is aangevuld met een aantal vertegenwoordigers uit de Dorps­raad Gorssel. Ook de gemeente zit in de werk­groep en heeft de rol van opdrachtgever voor vervolg­onderzoeken, in nauw overleg met de werk­groep. De gemeente heeft ervoor gekozen om een onafhan­kelijke proces­begeleider aan te stellen.

Presentatie
De leden van GA! zijn op dit moment met elkaar in gesprek om te komen tot een goede vervolg­aanpak. In het voorjaar staat een eerste presentatie op de agenda. In­woners geven dan advies. Rond de zomer volgt de presen­tatie van de alternatieve scenario’s en de gemeente­raad krijgt dan de plannen te zien. Het besluit volgt in het najaar van 2019.


Gorssel, 23 januari 2019

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail