Nieuw bestuur Dorpsraad vol ambitie

Gepost in Nieuws

Het vernieuwde bestuur van de Vereniging Dorpsraad Gorssel is nu bijna een half jaar aan de slag. “Het is veel werk, maar het is leuk en nuttig” aldus voorzitter Otto van Harmelen. Belangrijke speerpunten voor de korte termijn zijn het verder opstarten van de werkgroepen die met de wensen van het Dorpsplan Gorssel 2018-2023 aan de slag gaan, het samenwerken met reeds bestaande werkgroepen om tot uitwerking van plannen te komen, en om in goed overleg met alle betrokkenen te komen tot een keuze voor een nieuwe accommodatie voor scholing, cultuur en sport. Flinke uitdagingen.

Belangenclub
Dorpsraad bestuurBestuur van de Dorpsraad Gorssel, v.l.n.r.: Herman Beekhuis, Pam van 't Hof, Otto van Harmelen, Marije Alma en Paul Wiegerinck (Foto: website Dorpsraad)De Dorpsraad Gorssel staat voor de belangen van Gorssel en haar inwoners. De meeste kernen van de gemeente Lochem hebben zo’n organisatie. Vaak is de Dorpsraad daarbij een schakel tussen de inwoners van Gorssel en het gemeente­bestuur. Maar de Dorps­raad is ook een ‘gewone’ vereniging, van en voor haar leden, waarvan inwoners van Gorssel lid kunnen worden. “Graag,” zegt Van Harmelen “want meer leden betekent meer draagvlak.”

Spreekuur
Dorpsraad 4 3 19 GRBestuur van de Dorpsraad en bezoekers van het spreekuur in de VullerschoolGorssel.nl schoof op 4 maart jl. aan bij het inloopspreekuur dat het bestuur iedere eerste maandag van de maand, vooraf­gaand aan haar eigen interne bestuurs­overleg, houdt. Daar blijkt belang­stelling voor te bestaan en voor het bestuur is het een goede manier om te vernemen wat er leeft onder de inwoners van Gorssel. De geanimeerde gesprekken met drie bezoekers van het spreekuur leidden ertoe dat de geplande tijd van een half uur ruim verdubbelde, maar gelukkig speelt tijd geen rol als de onderwerpen belangrijk zijn. Willem Jan Struyck sprak met het bestuur over het optuigen van de werkgroep Centrum. Die is nu bijna voltallig en kan dan aan de slag. Eric Suyten, nieuwkomer in Gorssel, meldde zich als geïnteresseerde voor een werkgroep. Dick van Welzen besprak met het bestuur de voortgang van het plan voor routes ‘Gorssels Goed’ door en rond het dorp langs erfgoed en cultuur in Gorssel. De routes worden digitaal via een app te volgen en bevatten veel informatie, anekdotes, films en poëzie. Van Welzen: “Zo komt de kwaliteit van Gorssel beter in de etalage”.

Ambities
DorpsplanCover325Cover van het Dorpsplan Gorssel 2018-2023In september 2018 hebben de leden van de vereniging drie nieuwe bestuurders benoemd: Otto van Harmelen, Marije Alma en Pam van ’t Hof. Zij vormen nu samen met Herman Beekhuis en Paul Wiegerinck het bestuur. Die benoeming zorgt voor een frisse nieuwe wind. Ambities genoeg. Maar daarbij is het bestuur ook gehouden aan een mandaat vanuit het dorp: vorig jaar is immers het Dorpsplan Gorssel 2018-2023 vast­gesteld. Dat was voorbereid door een kerngroep en diverse werkgroepen waarin alle gremia van het dorp vertegen­woordigd waren. Het dorpsplan staat vol wensen en ideeën. “Wat voor dorp willen we zijn? Wat kan beter? Wat willen we graag gerealiseerd zien?” Het zijn vragen waar de Dorpsraad aan werkt. Dat gebeurt vooral via werkgroepen. Die sluiten aan bij verschillende onderdelen van het dorpsplan, zoals recreatie, zorg, verkeer en voorzieningen (werkgroep GA! – Gorsselse Accommodaties). Voor de werkgroepen worden nog de nodige vrijwilligers gezocht.

Prioriteiten
Uit die lange lijst van wensen lijkt het lastig om prioriteiten te kiezen, maar Van Harmelen noemt met overtuiging het accommodatiebeleid. “We werken goed en intensief samen met de gemeente, de eerdere werkgroep Accommodaties en alle betrokkenen om tot een keuze voor een nieuwe accommodatie te komen. Hopelijk kunnen we dat proces dit jaar afronden”. Die eerdere werkgroep kwam met het plan voor een multifunctionele accommodatie (MFA) waarin de functies van basisschool, Trefpunt, voetbal, zwembad en tennis werden samengevoegd. Dat stuitte op veel weerstand en nu worden verschillende alternatieven onderzocht.

21 maart
Donderdagavond 21 maart a.s. is er een Algemene Vergadering. Dan zijn leden en niet-leden welkom om nader kennis te nemen van de dingen waar het bestuur van de Dorpsraad en haar werkgroepen mee bezig zijn. De agenda en andere stukken voor deze vergadering zijn een week vooraf te vinden via de agenda van Gorssel.nl en op de website van de Dorpsraad.
  

 
Redactie Gorssel.nl
6 maart 2019

  

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail