Werkgroep GA! presenteert plannen

Gepost in Nieuws

Op dinsdag 26 maart 2019 houdt de werkgroep GA (Gorsselse Accommodaties)! een informatie­bijeenkomst over de toekomst van voorzieningen en accommodaties in Gorssel. De bijeen­komst is bedoeld om de inwoners van Gorssel te infor­meren over de stand van zaken en de reac­ties te horen op de verschillende scenario’s die zijn bedacht. Werk­groep en gemeente willen weten of ze op het goede spoor zitten, voordat scenario’s verder onderzocht en door­gerekend worden. Het is de bedoeling dat rond de zomer van 2019 een aantal scenario’s wordt gepresenteerd. De gemeente­raad neemt dan in het najaar een besluit.

GA!
Vullerschool kleinWat is de toekomst van voorzieningen als Vullerschool (boven), zwembad (onder) en tennis (geheel onder)?De werkgroep GA! bestaat uit vertegenwoordigers van de Vullerschool, ’t Tref­punt, Lawn Tennis­club Gorssel (LTC), V.V. Gorssel, zwem­bad de Bos­koele, Protestantse kerk, aangevuld met vertegen­woordigers uit de Dorpsraad Gorssel. Ook de gemeente is deelnemer in de werk­groep en heeft de rol van opdracht­gever voor vervolg­onderzoeken. Aan de werkgroep is een onafhan­kelijke proces­begeleider toegevoegd.

Achtergrond
Boskoele1024px kleinIn een eerder gehouden onderzoek van Twynstra Gudde naar de toekomst van de voor­zieningen in Gorssel werd gekeken naar eventuele locaties voor een nieuw te bouwen ‘multifunc­tionele accom­modatie’. Dit onderzoek, waarvan de resultaten in 2018 werden gepresenteerd, zorgde voor veel beroering in Gorssel. Als gevolg daarvan werd in het Dorps­plan 2018-2023 de aanbeveling ge­daan om een nieuwe, breed gedragen project­groep in te stellen, die de verschillende opties voor de toe­komst van de voor­zieningen zou moeten onder­zoeken. In het Dorps­plan wordt onder meer als wens aan­gegeven de school in het centrum te houden, eventu­eel in combi­natie met binnensport en ont­moeting. Ook ziet men graag behoud en renovatie van de ter­reinen voor buitensport en zwembad op de huidige locaties.
Tennis kleinDaarbij wordt het belangrijk gevonden om de open loca­ties in dorp en buiten­gebied ongemoeid te laten. ‘Kijk ook eens naar het gebruik van de voor­zieningen door de kernen Eefde en Epse’, is verder een veel gehoorde op­merking.
De gemeente onderschreef de noodzaak voor een breed gedragen werk­groep en zo ontstond de werk­groep GA!.

Algemene vergadering
Op 21 maart 2019 houdt de Dorpsraad Gorssel een algemene vergadering, waarbij ook de deel­name van de Dorpsraad aan de werkgroep GA! op de agenda staat. Bij dit agendapunt zal alleen kort worden toe­gelicht hoe de inbreng en de wijze van samen­werking vanuit de Dorps­raad (met het Dorps­plan als uitgangspunt) met de brede werk­groep GA! vorm krijgen.;
Voor inhoudelijke mededelingen van de werkgroep GA! is dus het wachten op de presen­tatie door GA! op 26 maart 2019.

Presentatie
De presentatie van de werkgroep GA! vindt plaats in zaal De Brink aan de Hoofdstraat 27 in Gorssel en begint met een inloop om 19.30 uur. De presentatie begint om 20.00 uur.


Gorssel, 20 maart 2019

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail