Tennisvereniging Gorssel bestaat 60 jaar

Gepost in Nieuws

Op 10 april 2020 was het 60 jaar geleden dat de Tennisvereniging Gorssel werd opgericht.
Een feestelijke dag, een jubileum dat door de gevolgen van het corona­virus echter niet gevierd kon worden. Maar… er is een mooi jubileum­feest in voorbereiding, voorlopig gepland op 19 september 2020.

De gevolgen van het corona-virus
LTC60 kleinHet tenniscomplex aan de Flierderweg in GorsselNiet alleen het 60-jarig bestaan kan nu niet gevierd worden, ook de hele club is door het virus stil­gelegd. Hierbij heeft het bestuur de landelijke richt­lijnen gevolgd. Niet altijd tot begrip van alle leden. Voor­zitter Marten Schreuder vertelt dat leden zich soms afvragen waarom er niet getennist kan worden omdat afstand houden juist bij het tennissen in de buiten­lucht goed mogelijk is. LTC60 1 kleinBoven en onder: door het coronavirus kan er voorlopig niet getennist wordenEchter, het bestuur wil dat de leden geen enkel risico lopen en conformeert zich daarom aan de landelijke stand­punten. Ondertussen gebeurt er wel wat op het tennis­complex. De banen 5 en 6 zijn gerenoveerd en liggen er weer als nieuw bij. Ook het club­huis wordt opgeknapt. Medio mei plaatst sponsor Keuken­studio Stormink er een nieuwe keuken.

De jeugd en de toekomst
Bij de oprichting in 1960 had de Tennis­vereniging Gorssel een unieke status. Het was de enige jeugd­tennisvereniging in Nederland die ooit bestaan heeft. Nu, anno 2020, ziet de situatie er heel anders uit. De grote meerder­heid van de leden is de jeugd­leeftijd al lang ontstegen en het aantal jeugd­leden is de afgelopen tien jaar flink af­genomen. Voorzitter Schreuder vertelt dat het vooral lastig is de wel aanwezige jeugd­leden vast te houden. De ‘verenigings­vastheid’ is minder geworden, mede ook door verhuizing naar elders voor studie en werk. Toch zijn er, zegt Marten Schreuder, dit seizoen vijf jeugd­competitieteams en is het uitbreiden van de vereniging, met name met jeugd­leden, speer­punt in het beleid. LTC60 2 kleinMet zijn 315 leden heeft de Tennis­vereniging Gorssel een belangrijke functie in de Gorsselse samen­leving en is het een plek waar velen elkaar ont­moeten.  

L.T.C. Gorssel, een kort historisch overzicht
Hoewel in de volksmond meestal wordt gepraat over de Tennisvereniging Gorssel, heet de vereniging officieel Lawn Tennis Club (L.T.C.) Gorssel.
LTC60 3 kleinBoven en onder: L.T.C. Gorssel is in 1960 opgericht als jeugdtennisvereniging De vereniging werd in 1960 opgericht als een jeugdtennisvereniging. In de statuten stond dat alleen binnen het bestuur inbreng van senioren mogelijk was. Aan de gemeente werd gevraagd een tennis­accommodatie te realiseren.In eerste instantie was de gemeente afwachtend en daardoor verliep de opstart moei­zaam. De oprichters kregen het wel voor elkaar dat getennist kon worden op een gravel­baan tussen het gemeentehuis en De Roskam, eigendom van Harrie van der Meij van De Roskam. 
De vereniging ging flitsend van start. Binnen de kortste keren werd de stap naar een tweede baan gemaakt: een beton­baan in Joppe. Steeds meer kinderen gaven zich op en de gemeente begon mee te denken over een nieuwe accommo­datie. Het resultaat was dat het oude tram­station aan de Van der Capellenlaan als club­huis gebruikt mocht worden en dat er in de wei daarvoor twee gravel­banen konden worden aan­gelegd. Als lid van de KNLTB werd ‘Gorssel’ een volwaardige vereniging.
LTC60 4 kleinHet oude tramhuis bleek een prachtig clubhuis voor de jeugd te zijn. Door inzet van veel leden en hun ouders werd een mooie en sfeer­volle ruimte gerealiseerd, waar vaak tot ’s avonds laat genoten werd van tennis, muziek en al dan niet licht alcoho­lische consumpties.
Een steeds grotere groep Gorsselnaren van boven de 21 wilde ook een accommodatie om de tennis­sport te beoefenen. In 1975 werd de unieke status van L.T.C. Gorssel daarom om­gevormd tot een vereniging die voor iedereen bereikbaar was. Maar daarmee ontstond ook het volgende probleem: de twee banen konden de capaciteit niet aan.
Aan de Markeweg werd vervolgens een complex gerealiseerd met vijf gravelbanen. Twee geschakelde directie­keten werden omgetoverd tot een gezellig club­huis. In de loop der jaren nam het aantal banen toe en tegenwoordig beschikt de vereniging over zeven kunststof­banen en twee gravel­banen, plus een kunststof Ooievaars­baan voor de jongste leden. Tegenover het oude clubhuis werd een nieuwe accommodatie gebouwd, en om meer parkeer­ruimte te creëren verhuisde de entree van het complex van de Markeweg naar de Flierderweg. 

Bruisende vereniging
Momenteel liggen het clubhuis en de negen banen er verlaten bij. Hopelijk voor heel tijdelijk. Want de jubilerende vereniging wil een vereniging zijn die aantrekkelijk is voor jong en oud. En waar op alle banen èn op het Ooievaarsbaantje weer actief gespeeld wordt. 
L.T.C. Gorssel is ook partner in het overleg rond het nieuwe accommodatiebeleid van de gemeente en gaat ervan uit dat er een bruisende toekomst voor de tennis­vereniging in het verschiet ligt.


Redactie Gorsssel.nl
16 april 2020

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail