Inwonertal Gorssel daalt opnieuw

Gepost in Nieuws

Bevolking Gorssel totaal 2 kleinDeze grafiek toont dat de Gorsselse bevolking tot 2017 aardig gegroeid is en daarna langzaam weer wat daaltDe gemeente Lochem publiceert jaarlijks in april de bevolkings­ontwikkeling van het afgelopen jaar.
Op 1 januari 2020 telde Gorssel 4011 inwoners. Een daling van 17 per­sonen ten opzichte van het vorige jaar. Bijna 57% van de Gorssel­naren is 50+.

Toename in de gemeente Lochem, daling in Gorssel en Eefde
Bevolkingsmutatie 2017 2019 1 kleinJaarlijks neemt de bevolking in de gemeente Lochem toe. In deze grafiek staat die ontwikkeling per kern en in totaal. Vooral de stijging in 2019 is opvallendVergeleken met voorgaande jaren kende de gemeente Lochem in 2019 een flinke toe­name van het aantal inwoners. Op 1 januari 2020 woonden er in de gemeente 33.729 mensen; dat zijn er 139 meer dan een jaar eerder. De stijging werd vooral gereali­seerd in Laren (+59), Harfsen (+28) en Almen (+27). Gorssel (-17) en Eefde (-8) waren de enige kernen waar het inwoner­aantal daalde.
In de hele gemeente werden in 2019 235 kinderen geboren (2018: 226) en over­leden 401 mensen (2018: 382). Omdat er in 2019 meer over­lijdens waren dan geboortes, komt de toename van de bevolking in onze gemeente dus voor rekening van het zoge­naamde vestigings­overschot: 1575 mensen ver­trokken uit de gemeente en er kwamen 1880 mensen hier wonen; per saldo dus 305 extra inwoners.

Inwonertal Gorssel opnieuw licht gedaald
Voor het tweede jaar op rij is het aantal inwoners van Gorssel licht gedaald. Gorssel had op 1 januari 2018 4.044 inwoners (3.592 in de kern en 452 in het buiten­gebied). Dat daalde met 16 tot 4.028 op 1 januari 2019 (3.590 in de kern en 438 in het buiten­gebied). Het afgelopen jaar daalde het verder met 17 tot 4.011 op 1 januari 2020 (3.557 in de kern en 454 in het buiten­gebied).
In Gorssel worden jaarlijks weinig kinderen geboren: in 2019 waren het er 20, tegen 17 in 2018 en 19 in 2017. Het aantal over­lijdens in Gorssel nam in 2019 toe tot 68 mensen, tegen 50 in 2018 en 54 in 2017.
Als we deze cijfers combineren, dan is ook in Gorssel in 2019 sprake van een vestigings­overschot: er zijn per saldo 31 mensen meer naar Gorssel verhuisd dan er ver­trokken zijn.

Leeftijdsopbouw
Bevolkingsopbouw Gorssel 3 kleinIn 2019 daalt in Gorssel het aantal 31-50 jarigen en 0-18 jarigenStatistici delen de bevolking in naar de categorieën 0-18 jaar, 19-30 jaar, 31-50 jaar, 51-65 jaar, 66-75 jaar en 76+. Gorssel.nl heeft het voor de kern Gorssel in bijgaande grafiek zicht­baar gemaakt.
Tien jaar geleden was de groep 31-50 jarigen nog de grootste in Gorssel, gevolgd door de groep 51-65 jarigen en de groep 0-18 jarigen. Dat beeld is nadien gewijzigd, waarbij met name de wijzigingen in 2019 opvallend zijn. De groep 51-65 jarigen is in Gorssel op 1 januari 2020 duide­lijk het grootst, de groep 31-50 jarigen daalt behoorlijk en na jaren van relatieve stabi­liteit zien we nu ook de groep 0-18 jarigen dalen. Ruim 33% van de Gorsselse bevolking is nu 65+, waarbij met name de groep 76-plussers al jaren flink stijgt. 
In de hele gemeente zien we het aantal 76-plussers stijgen. Inmiddels zijn er in de gemeente Lochem 8 inwoners zelfs 100+.

Gorssel.nl
18 april 2020


Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail