Multifunctionele accommodatie in Gorssel?

Gepost in Nieuws

Organisatiebureau Twynstra Gudde heeft in opdracht van de gemeente Lochem een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Gorssel. Het onderzoek is inmiddels afgerond en laat zien dat de situatie van ‘alle accommodaties op één plek’ kansen biedt, maar ook risico’s kent. De Werkgroep Accommodaties Gorssel en de gemeente starten daarom een vervolgonderzoek.

boskoele klein

VVGOrsselFIFA172GR klein

KerstmarktTrefpunt2017WdR KL1

Run2016Femke3KL

TennisMarkepaal325

School

Accommodaties in Gorssel verouderd
Sinds het accommodatiebeleid van de gemeente Lochem enkele jaren geleden is aangepast is er minder geld voor onderhoud en subsidies en heeft de gemeente als eigenaar vooral nog een regierol. Aan beheerders van accommodaties in de kernen is daarom gevraagd om mee te denken over hun verantwoordelijkheden en plannen.
Zo is ook in Gorssel rond 2022 een aantal accommodaties verouderd en aan vervanging toe. De Werkgroep Accommodaties Gorssel, waarin vertegenwoordigd de Dorpsraad Gorssel, de Vullerschool, ’t Trefpunt, Zwembad De Boskoele, Tennisvereniging LTC, Voetbalvereniging VV Gorssel en de Protestantse gemeente Gorssel-Epse, ontwierp een plan om een multifunctionele accommodatie (MFA) voor de Vullerschool, ’t Trefpunt, het zwembad, de tennisvereniging en de voetbalvereniging te ontwikkelen.

Haalbaarheid
Twynstra Gudde heeft in opdracht van de gemeente Lochem een verkennend onderzoek (‘quick scan’) uitgevoerd naar de haalbaarheid van het plan van de Werkgroep Accommodaties Gorssel. Daarbij stond de vraag centraal of - en onder welke voorwaarden - een MFA in Gorssel haalbaar zou kunnen zijn. Bij de vormgeving van het plan werkte de gemeente samen met de Werkgroep.

Vervolgonderzoek
Uit het rapport blijkt onder meer dat een positieve exploitatie van een MFA alleen mogelijk is als de gemeente verantwoordelijk blijft voor het onderhoud. Ook zouden opbrengsten uit herontwikkeling van de huidige locaties (als daar behoefte aan is) ten goede moeten komen aan de ontwikkeling van de MFA. Om een beeld op hoofdlijnen te krijgen zijn bepaalde aspecten in het onderzoek van Twynstra Gudde nog niet aan de orde gekomen. Zo zijn bijvoorbeeld grondverwervingskosten en infrastructurele kosten niet in het onderzoek meegenomen.
De Werkgroep Accommodaties Gorssel en de gemeente willen daarom nu een vervolgonderzoek naar de investeringen die nodig zijn voor het huidige plan. Daarbij moet ook gekeken worden naar alternatieve scenario’s. Hoeveel tijd het vervolgonderzoek kost, is nog niet duidelijk

Wat vindt het dorp ervan?
De Dorpsraad Gorssel zegt, desgevraagd, toe te juichen dat er een verkennend onderzoek loopt naar de mogelijkheden om de verouderde c.q. te grote accommodaties in Gorssel om te zetten in iets nieuws, zo mogelijk een MFA. Maar de Dorpsraad geeft ook aan te beseffen dat concentratie op één plek in Gorssel een behoorlijke impact kan hebben en dus goed besproken moet worden door organisaties en inwoners. “Uit dat gesprek met de inwoners zal moeten blijken of de vele voordelen opwegen tegen de nadelen. De gedachten en wensen rondom de accommodatieplannen moeten natuurlijk aan de orde komen in het nieuwe dorpsplan 2018-2022, dat momenteel in de maak is”. Daarom wil de Dorpsraad Gorssel graag dat de inwoners van Gorssel spoedig de gelegenheid krijgen kennis te nemen van de plannen. Hoe en wanneer dat vorm gaat krijgen is nog niet duidelijk.
De gemeente Lochem zegt vooralsnog te streven naar besluitvorming in de gemeenteraad in de loop van 2018.


Gorssel, 19 december 2017

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail