Oranjefonds Buurtcadeau voor Gorssel: ideeën gevraagd

Gepost in Nieuws

Wat is de achtergrond?
OranjeFondsLogoTransEnige tijd geleden is in een Gorsselse straat een Postcode Loterij Straatprijs terechtgekomen. Het Oranjefonds, dat een groot deel van zijn fondsen ontvangt van de Nationale Postcode Loterij, ondersteunt in elke buurt met dezelfde viercijferige postcode (7213) een buurtorganisatie of bewonerscollectief met een zogenaamd Oranje Fonds Buurtcadeau: een bedrag van € 3.000.
De Dorpsraad Gorssel is gevraagd hiervoor een voorstel te doen.
De Dorpsraad beslist hierover natuurlijk niet alleen. Daarom worden alle Gorsselnaren (lid of geen lid van de Vereniging) uitgenodigd voor de invulling van dit cadeau ideeën aan te leveren. 

Waar gaat het om?
Het Oranjefonds stelt als belangrijkste voorwaarde dat de besteding van het geld de leefbaarheid en de sociale samenhang van de buurt (in ons geval dus het gehele dorp) duurzaam helpt bevorderen. Daar bij geldt dat alle dorpsgenoten ervan kunnen genieten en niet alleen de leden van één vereniging of collectief. Het geld kan besteed worden aan concrete zaken (bijvoorbeeld materialen die bij activiteiten gebruikt kunnen worden) of aan de organisatie van activiteitenreeksen of samenkomsten.
Voorbeelden die het Oranjefonds noemt, zijn de aanschaf van een muziekinstrument of spelmateriaal, een buurtbank, het opknappen van een speelterrein, activiteiten als koffieochtenden, een schoonmaakactie met wijkbewoners. Maar er zijn vast meer leuke ideeën!

Wat zijn de voorwaarden?
Het Oranjefonds beoordeelt het uiteindelijke voorstel dat het dorp indient. Aan goedkeuring zijn wel voorwaarden verbonden.
De belangrijkste voorwaarde is al genoemd: bevordering van de leefbaarheid en sociale cohesie. Het geld moet zodanig besteed worden dat het hele dorp ervan kan profiteren.
Het bedrag mag niet bestemd zijn voor een organisatie met een commerciële doelstelling of een organisatie die eigendom is van de gemeente. Bovendien mag de besteding niet ten goede komen van alleen de leden van één vereniging of organisatie.
Maximaal € 500 van het bedrag van € 3.000 kan besteed worden aan een buurtfeest.
Voor 15 mei 2013 dient een voorstel bij het Oranjefonds ingeleverd te zijn.

Hoe wordt de keus bepaald?
Om een verantwoorde keuze te maken, heeft de Dorpsraad enkele Gorsselnaren bereid gevonden te helpen bij de beoordeling van de ideeën. Deze ‘jury’ bestaat uit Irma Harmsen, Lonneke Schaafsma, Peter Smook en Hans Geerlink (voorzitter Dorpsraad). Zij zullen de inzendingen beoordelen op basis van de voorwaarden van het Oranjefonds, de originaliteit, de uitvoerbaarheid en de financiële haalbaarheid.

Wat moet u doen?
DorpsraadLogo512x127TransStuur uw voorstel vóór 15 april 2013 aan: Vereniging Dorpsraad Gorssel, Hoefslag 12, 7213 BW Gorssel, of per e-mail: . Voor telefonische informatie: tel. 0575-492183. Uw voorstel graag voorzien van een toelichting en uw adresgegevens.

De keuze van de jury is bindend. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Spoedig na afloop van de inzendtermijn zal de Dorpsraad de keuze en verdere werkwijze bekend maken.


Gorssel, 11 maart 2013

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail