Gezamenlijke visie Lochem en Zutphen op nieuwe sociale taken

Gepost in Nieuws

Visie besproken
De visie met de titel ‘Bouwen op de kracht van de lokale samenleving’ is vooraf besproken met betrokkenen van dienstverleners, cliëntvertegenwoordigers en gemeenten. Belangrijke hoofdlijnen zijn: eigen kracht, eenvoud en alertheid en ontkokering en verbinding. Deze punten gelden voor zowel de stelselwijziging jeugd, begeleiding en verzorging en de Participatiewet. (In de nieuwe Participatiewet voegt het kabinet de Wet werk en Bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen.) Uit de gesprekken met betrokkenen blijkt dat er nog veel vragen zijn over de komende veranderingen en bezuinigingen.

Bezuinigingen
Omdat de overdracht van taken naar de gemeenten ook gepaard gaat met een forse bezuiniging zal er veel veranderen en zullen diensten verminderen of verdwijnen. In de visie geven Zutphen en Lochem aan dat zij zich verantwoordelijk blijven voelen voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Wethouder Patricia Withagen: “In overleg met burgers, cliëntenorganisaties en andere betrokken gaan we de komende tijd uitzoeken hoe we dat samen kunnen doen, bijvoorbeeld op wijk- en buurtniveau.”

Nieuwe werkwijze
De nieuwe taken voor de gemeenten zorgen voor grote veranderingen. Het streven is dat professionals in beeld komen als een burger en zijn sociale netwerk niet in staat zijn om een benodigde oplossing zelf te organiseren. Die professionals zijn bij voorkeur in de directe leefomgeving als ‘ondersteuners’ aanwezig, gericht op het (her)vinden van de eigen kracht. Zij richten zich op de daadwerkelijke ondersteuningsbehoefte en werken niet vanuit regelingen.

Proefprojecten
De gemeenten zoeken in overleg met betrokkenen naar manieren om ervoor te zorgen dat de nodige zorg en hulpverlening goed aansluit bij de vraag. Daarom starten Lochem en Zutphen proefprojecten om ervaring op te doen met de nieuwe manier van denken en werken. Wethouder Wilma Heesen: “Het vraagt veel van gemeenten, burgers en professionals om de wetten zo uit te voeren dat het past bij lokale wensen en mogelijkheden.”

Gemeenteraden
In Lochem staat het onderwerp op 25 maart op de agenda voor de Ronde Tafel. Op 8 april neemt de gemeenteraad van Lochem een besluit. In Zutphen wordt de visie op 8 en 22 april besproken in het  Forum. De besluitvorming zal 22 april of 8 mei zijn.

Gorssel, 14 maart 2013

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail