Canticum …honderd jaar!

Op 13 januari 2017 bestond Canticum Gorssel honderd jaar en het koor is nog steeds springlevend. Dat wordt onder meer gevierd met een groot jubileumconcert op 1 oktober 2017 in de kerk in Gorssel. Aan het eeuwfeest ging natuurlijk veel vooraf. Een korte terugblik.

Het verleden
Canticum100jrLogoDoor enkele leden van de toenmalige Gorsselse jongelingsvereniging werd op 13 januari 1917 de Christelijke Gemengde Zangvereniging Hallelujah opgericht, waarbij het hoofd van de lagere school in Gorssel tientallen jaren als dirigent optrad. In 1953 kreeg het koor een professionele dirigent in de persoon van Piet Westerhout, voormalig directeur van de Muziekschool in Zutphen. Over deze begintijd is helaas niets meer terug te vinden in de archieven, de oorlog is hier waarschijnlijk medeschuldig aan.
In het verslag van de jaarvergadering van 1956 is te lezen: ‘door de jaren heen schommelt het aantal leden rond de dertig’ en er is, zoals bij veel koren ‘een nijpend tekort aan tenoren en bassen’. Op 19 augustus 1955 werd het koor uitgenodigd mee te werken aan de feestelijke inwijding van het gerestaureerde orgel in de kerk van Gorssel. Enkele leden van het koor Hosanna Eefde (het huidige Musica Vocale) zorgden voor versterking. Samen met een koor uit Enschede en Hosanna werd op 18 oktober 1977 meegewerkt aan het NCRV-radioprogramma Zondagavondzang.
Het eerste Passieconcert in samenwerking met De Harmonie vond plaats op 30 maart 1980 onder leiding van Ton de Waal.
Canticum1939Christelijke Gemengde Zangvereniging Hallelujah tijdens een concours in Vorden in 1939, met dirigent meester J.J. van Velden (tweede rij, midden)Dat was het begin van een jarenlange traditie, die tot enkele jaren geleden voortduurde. Verder waren er de concerten in samenwerking met Toonkunst Zutphen, met het Mannenkoor Zutphen, de zangersavonden en niet te vergeten de avonden in diverse tehuizen in de omgeving.

Nieuwe naam
In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd de naam van het koor gewijzigd in Canticum en zong het ook meer wereldse muziek. Daarna, in het begin jaren negentig, zat het koor in een dal. Mede door de snelle wisseling van dirigenten liep het aantal koorleden terug tot 23.
Dat het koor zich ook nog met andere zaken als zingen bezighield, blijkt uit het feit dat in mei 1987 een praalwagen werd opgetuigd met het opschrift ‘ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is’. Verder werden jarenlang op de Gorsselse zomermarkten door de leden aardbeien van de familie Makkink verkocht.

Het heden
Canticum2015Canticum tijdens een optreden in het Openluchttheater Gorssel op 30 augustus 2015Sinds september 2005 is Paulien Roos dirigent van Canticum. Het repertoire is vernieuwd: naast korte liederen van de grote meesters Bach, Mozart, Haydn, Mendelssohn etc. en de hedendaagse componisten Copland en Holst, worden de laatste jaren ook grotere werken uitgevoerd, zoals het Requiem van Fauré, het Stabat Mater van Bononcini en de Ceremony of Carols van Britten.
Waar in het verleden vaak samengewerkt werd met andere koren om een middag-/ avondvullend programma te vullen, voert Canticum nu regelmatig zelfstandig concerten uit, soms met een bepaald thema, zoals een Lenteconcert in de Kapel op ’t Rijsselt, een wat luchtiger optreden in het Openluchttheater, of een Engels tuinfeestconcert in De Keihave.
Canticum2016Canticum tijdens de uitvoering van het Stabat Mater van Bononcini op 6 maart 2016 in de protestantse kerk in GorsselCanticum verleent ook regelmatig medewerking aan een kerstdienst, of treedt op bij koffieconcerten.

Zuiverheid
Recensies in de Stentor van eind 20e en begin 21e eeuw (geschreven door professionele musici) waren vaak lovend over de zuiverheid van het koor en de moeilijkheidsgraad van de werken, maar vermeldden steeds weer het ‘nijpend’ tekort aan tenoren en bassen.
Tegenwoordig worden vaak voor grotere concerten projectleden aangetrokken (waarvan er iedere keer ook wat blijven), zodat het koor op het komend concert bijna vijftig zangers telt, waarvan twintig tenoren/bassen!
Nu, in 2017, heeft het koor inmiddels weer veertig enthousiaste zangers.

Jubileumjaar
De koorleden stonden onderling al stil bij het eeuwfeest en doen dit later dit jaar nogmaals, maar er zijn in het jubileumjaar natuurlijk ook bijzondere optredens.
Zo zal Canticum in mei in Eefde zingen bij de tweejaarlijkse korenavond door de koren uit de voormalige gemeente Gorssel en op 1 oktober 2017 is er een groot jubileumconcert in de kerk in Gorssel. Nadere mededelingen over de jubileumactiviteiten volgen later dit jaar.


Gorssel, 13 maart 2017

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail