Geen vervolglening voor plan IJsselwind

Wat het college van burgemeester en wethouders van Lochem betreft komt er geen vervolglening voor de plannen van IJsselwind voor twee windturbines ten noorden van het Twentekanaal op grondgebied van de gemeente Zutphen. Uit een eerder dit jaar uitgevoerd draagvlakonderzoek in de gemeenten Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst blijkt onder inwoners van de gemeente Lochem onvoldoende draagvlak te zijn. Het college wil gehoor geven aan de stem van de tegenstanders en stelt de raad nu voor om niet in te stemmen met het verzoek van IJsselwind voor een vervolglening.

Twee fasen
Locaties-De-Mars Twentekanaal-KLBeoogde locaties voor de drie windturbines: twee net ten noorden van het Twentekanaal (maar wel op Zutphens grondgebied) en één op De MarsEerder besloot de gemeenteraad aan IJsselwind € 58.333 te verstrekken in twee fasen: een bedrag van € 24.833 voor het draagvlakonderzoek en – bij voldoende draagvlak – een bedrag van € 33.500 voor de vervolgstappen. Het college stelt de raad nu dus voor het resterende bedrag niet beschikbaar te stellen.

Initiatief IJsselwind
Het onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen voor windenergie omvat naast het draagvlakonderzoek ook tal van andere onderzoeken, waaronder een milieueffectrapportage en een sluitende businesscase. De uitkomsten daarvan zijn volgens IJsselwind voldoende positief, en omdat uit het draagvlakonderzoek onder inwoners van de gemeenten Zutphen, Brummen en Voorst wel draagvlak voor de plannen gebleken is, wil IJsselwind door met de plannen voor de bouw van de twee windturbines. Ook het Waterschap Rijn en IJssel wil een windturbine op De Mars nabij Fort de Pol en sluit zich bij de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek aan.

Vervolg
De colleges van Brummen en Zutphen beslissen deze zomer nog over een vervolglening aan IJsselwind.
Op 10 oktober 2016 had het college van Zutphen al een besluit genomen over de beoogde locatie van de windmolens. Omdat de locatie op het grondgebied van de gemeente Zutphen ligt, is die gemeente het bevoegd gezag voor de verdere ruimtelijke procedures. Bij eventuele besluitvorming kan de gemeente Lochem zienswijzen indienen.
Op 10 september 2017 buigt de gemeenteraad van Lochem zich over het voorstel van het college.

  • Lees hier meer over de uitkomsten van het draagvlakonderzoek


Redactie Gorssel.nl
2 augustus 2017

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail