Budgetoverschrijding bij ‘Duurzaam beheer laanbomen’

In het najaar van 2016 is de gemeente Lochem begonnen met de uitvoering van het programma ‘Duurzaam beheer van de ruim 11.000 laanbomen in het buitengebied’. Duurzaam beheer houdt in dat jaarlijks wordt gesnoeid en per jaar maximaal 683 bomen worden gekapt. Een van de uitgangspunten van het gevolgde scenario is een zo hoog mogelijke houtopbrengst om het laanbomenbeheer betaalbaar te houden. Omwonenden en dorpsraden worden in voorkomende gevallen bij herplant en onderhoud betrokken (burgerparticipatie). Circulus Berkel geeft uitvoering aan het programma.

    
    Bomenlaan

Budgetoverschrijding
Naar nu blijkt vallen de uitvoeringskosten en de houtopbrengst tegen. De totale overschrijding van het budget bedraagt tussen de € 140.000 en € 190.000. De oorzaken hiervoor zijn nog niet bekend en ook is niet duidelijk hoe de verdeling tussen incidentele en structurele kosten is.
Verantwoordelijk wethouder Bert Groot Wesseldijk betreurt de gang van zaken en meldt dat er na onderzoek over een maand meer duidelijkheid moet zijn over de financiële gevolgen en de voortzetting van het programma. Er wordt voorlopig gestopt met de kap- en snoeiwerkzaamheden tot er meer helderheid is.

Niet kappen, maar koesteren
De Bomenstichting Achterhoek was altijd zeer kritisch ten aanzien van het programma Duurzaam Bomenbeheer: “Er is jaren niets aan onderhoud gedaan”. Ook de Dorpsraad Gorssel heeft eerder al aangeven niet betrokken te willen worden bij de uitvoering van het programma. “De Dorpsraad Gorssel wil geen rol spelen bij het aansturen van inwoners bij het oppakken van gemeentelijke taken en zeker niet bij dit kap- en snoeiprogramma. Niet kappen, maar koesteren! We zijn benieuwd wat de analyse van het beleid oplevert”.


Redactie Gorssel.nl
8 september 2017

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail