Over Gorssel.nl


Doelstelling, redactie, spelregels, privacyverklaring, copyright, disclaimer 

 
Van, voor en door Gorssel

WdRKoeienIJssel325x432px

WdRheide325x433px

Foto's boven: Koeien langs de IJssel en de
Gorsselse Heide.
Onder: BRUUT!, Ntjam Rosie en Moonkings
tijdens IJseljazz 2019.
Daaronder: Clown OkiDoki en The Coincidences
in het openluchttheater.

facebookselectie7237 klein

facebookselectie7448 325

IJsseljazz2019 JR 65 klein

OkiDoki 2019 klein

co4 klein

 

Gorssel.nl beoogt bij te dragen aan de leefbaar­heid en samen­hang in Gorssel en de onderlinge contacten te bevorderen. Het is een hulp­middel voor Gorsselnaren om elkaar te leren kennen en te helpen, en om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Modern noaber­schap dus. Gorssel is een actief en vitaal dorp en Gorssel.nl maakt dat zichtbaar.

Het motto van de website is 'van, voor en door Gorssel'. Dus ook dóór Gorssel, door u dus. Iedereen - clubs, ondernemers, zorg­instellingen, instanties, maar ook particulieren - kunnen nieuws­artikelen of aan­kondigingen voor de agenda insturen (zie spelregels en copyright hieronder). Ook suggesties voor verbeteringen of uitbreidingen van deze website zijn welkom. Graag zelfs!
 

Dagelijks 1.000 bezoekers

Op 12 januari 2012 heeft toenmalig wethouder Wilma Heesen Gorssel.nl feestelijk in werking gesteld tijdens een druk­bezochte bijeen­komst met vertegen­woordigers van verenigingen, onder­nemers en instellingen. Sinds­dien heeft Gorssel.nl een vaste plek verworven in Gorssel en omgeving en zijn de bezoekers­aantallen gestaag toegenomen. De website en social media worden, gelet op het beperkte werkgebied, veel gebruikt:

 • Gemiddeld 1.000 bezoekers per dag
 • 70.000 pageviews per maand
 • 14.000 unieke bezoekers op maandbasis
 • 2.600 volgers op Facebook en Twitter
     

Financieel

De kosten van ontwerp en bouw van de website in 2012 zijn gedragen door de gemeente Lochem en de Dorpsraad Gorssel. Deze partijen hebben opnieuw bijgedragen aan de technische ver­nieuwing van de website in 2017, maar dat was ook mogelijk dankzij gulle gevers uit het dorp, zowel bedrijven en particulieren. Veel bedrijven zijn sponsor en particulieren 'vriend' waardoor Gorssel.nl vanaf 2018 financieel op eigen benen kan staan. Redactie en bestuur bestaan geheel uit vrijwilligers.
  

Redactie

Gorssel.nl en bijbehorende social media worden beheerd door een zelfstandige redactie bestaande uit de hieronder genoemde vrij­willigers.

 • Annemarie ter Borg - correspondent 
 • Mieke Geerlink - redacteur zorg en politiek; webmaster
 • Jan de Haan - correspondent
 • Judith van Harmelen - correspondent
 • Joop Hemelrijk - fotograaf
 • Simke Kamphorst - fotograaf en correspondent
 • Emmy Mesritz - correspondent
 • René Pluymert - coördinatie, webmaster, redacteur
 • Janny Schiphorst - fotograaf
 • Louise Tietge - fotograaf en correspondent
 • Joyce Vonk - twitter, liaison ondernemers
      

Stichting Media Gorssel

De website Gorssel.nl, de social media-accounts en alles wat daarbij hoort zijn onder­gebracht in de Stichting Media Gorssel. Daarmee zijn onafhankelijkheid en continuïteit het beste gewaarborgd. Het bestuur van de stichting bestaat uit René Pluymert, Mieke Geerlink en René Groot. 
 

Contact

De redactie is per e-mail bereikbaar:
 

Spelregels

Voor berichten (zoals nieuws, agenda, prikkers en reacties onder nieuwsartikelen) en foto's geldt het volgende:

 • Berichten en foto's zijn van belang voor Gorssel en haar inwoners en zijn in beginsel ook van Gorsselnaren. Berichten zijn redactioneel van aard. 
 • De redactie kan ingezonden nieuws­artikelen of aankondigingen voor de agenda en/of foto's wijzigen, redigeren, weigeren of later verwijderen. Hetzelfde geldt voor prikkers en reacties onder artikelen.
 • Voor berichten gelden normale fatsoens­normen; geen schutting­taal, scheld­woorden, bedreigingen, haat, geweld, schending van prive-gegevens of auteurs­recht.
 • Met het insturen van berichten en foto's bevestigt u dat deze gebruikt kunnen worden op Gorssel.nl, en dat u Stichting Media Gorssel (Gorssel.nl) het recht verleent om de berichten en foto's te gebruiken en te publiceren, en tevens dat u bevoegd bent een dergelijk recht te verlenen.
 • De redactie van Gorssel.nl kan ingestuurde foto's later ook bij andere artikelen plaatsen en voor andere doeleinden gebruiken.  
 • Prikkers en reacties onder nieuws­berichten dienen op eigen naam te zijn gesteld en afkomstig te zijn van een voor de redactie traceerbare persoon. Berichten met een onjuist emailadres worden geweigerd c.q. verwijderd.
 • Prikkers worden na twee maanden verwijderd, of eerder als zij blijkens de tekst verlopen zijn. Binnen die periode mag een zelfde bericht niet herhaald worden op een nieuwe prikker.
 • Het gestelde op deze pagina hieronder inzake copyright, disclaimer en privacy is eveneens van toepassing.  
 

Copyright

Copyright van teksten, foto's en grafische voorstellingen op deze website berust bij de Stichting Media Gorssel (Gorssel.nl), tenzij anders vermeld. Teksten mogen worden over­genomen, mits met bron­vermelding 'Gorssel.nl' en link naar www.gorssel.nl. Foto's, grafische voorstellingen e.d. van deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van genoemde stichting niet worden overgenomen, gedownload, openbaar worden gemaakt of vermenigvuldigd.
 

Disclaimer

De redactie heeft deze website, de daarbij horende social media en de daarop vermelde informatie zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet volledig of niet juist is. De Stichting Media Gorssel en haar bestuurders, de redactie, webmasters en redacteuren/ correspondenten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van (informatie op) deze website. Via deze website wordt toegang geboden tot internetsites en informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Ook voor het ontsluiten en gebruik hiervan wordt aansprakelijkheid uitgesloten.
 

Privacy - Gegevensbescherming

De redactie van Gorssel.nl respecteert de privacy van de bezoekers van de website. De persoonlijke gegevens die u via de website aan ons verstrekt worden door ons verwerkt en bewaard voor het doel waarvoor deze zijn bestemd. Meer daarover in onze Privacyverklaring (pdf). 


  

Techniek en realisatie

Chair-man.nl Eefde, Peter Dieperink

 

 

 

inloggen redactie

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail